Møde med Ejner Mikkelsen`s fond

indkomne forslag fra Ejner Mikkelsen’s Østgrønlands Fond fremlægges:

  1. At støtte Ittoqqortoormiit’s 100 år jubilæum

  2. Hvad kan man bruge turistskibets tilskud til Ittoqqortoormiit

  3. Det årlige legat til erhvervsfangere samt deres hustruer 21. Juni (nationaldagen)

  4. Tilskud til foreninger

     

Lokaludvalget støtter Ejnar Mikkelsens Fond i at vil støtte Ittoqqortoormiits 100 års jubilæum, der blev drøftet om hvornår dette kan ske, idet Ejner Mikkelsen for første gang kom til Ittoqqortoormiit den 17. August 1924, og herboende folk kom måske først hertil 4. September 1925 fra Tasiilaq og Tasiilaq omegn og det nævnes at man har afholdt Ittoqqortoormiits 75 års jubilæum i 1999 den 17. August 1999.

Høring omkring turistskibets tilskud til opstart af ny forsamlingshus.

Der blev drøftet, at Ejnar Mikkelsens Fonden årligt kan begynde at yde et legat til fangere og fangerkoner der arbejder med fangstrelaterede materialer. Dette skal kunne ske 21. Juni. Det blev besluttet, at Lokaludvalget, 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt fra Ittoqqortoormiit skal med i udvalget og beslutningen om hvem der skal have legat skal ske i samarbejde med fangerforeningen, hvor de selv skal lave en indstilling til fonden, om hvem der skal have et legat.

Der blev også drøftet noget omkring tilskud til foreninger.