Mitsimmavik, Ny boligbebyggelse i Nuuk

Indstillingen godkendes.

Flertallet godkender indstillingen og sender den videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen.

Mindretallet ønsker udsættelse, til der kan komme flere informationer samt at Udvalgets formand er tilstede ved sådanne store beslutninger.