Mindesten/statuer i nærheden af kirkens indgang

Den 11. maj 2020 sendte Peter Møller en skrivelse via e-mail og spurgte til om lokaludvalget har mandat til at kunne give støtte/tage initiativ til at få repareret de nedslidte statuer/mindesten, der er ved indgangen til kirken.

Man skal først og fremmest rette henvendelse til menighedsrådet og rådet kan så selv tage kontakt til lokaludvalget, hvis de mener det er det rette at skulle gøre.

Familierne er selv ansvarlige for at skulle lave det nødvendige forebyggende arbejde for deres familiers mindesten/statuer.