Midlertidig udtrædelse af kommunalbestyrelsen (barselsorlov)

Indstillingen godkendes.