Midlertidig udtrædelse af kommunalbestyrelsen (barselsorlov)

Indstillingen godkendes med en bemærkning fra Siumut, at der skal rettes i den grønlandske dagsorden om, at der ansøges om midlertidigt orlov, og ikke udtrædelse.