Midlertidig lukning af børnehavestue i Mike – Paamiut

Indstillingen godkendes med mindretalsudtalelse fra Siumut:
Der håbes og kunne ønskes, at den økonomiske besparelse bliver brugt på børnene i Paamiut.