Medlem af Lokaludvalget Karl Sanimuinaq har skriftlig meddelt med ønske om udtrædelse af Lokaludvalget.

D 01.08. 2020 meddelte Karl Sanimuinaq skriftligt, at han ønsker at udtræde af Lokaludvalget. Begrundelsen for ansøgning om udtræden er flytning til Nuuk.

Den næste på suppleantlisten Steen Pike, blev spurgt, om han vil “starte med at arbejde” for Lokaludvalget, og accepterede, hvorfor han blev indkaldt til næste møde.

Indstilling:

At Karl Sanimuinaq´s ønske om udtræden tages til efterretning og godkendes.

Steen Pikes indtræden blev godkendt.