Medlem af Lokaludvalget Denis Pike har ønsket at udtræde af Lokaludvalget.

D 01.09. 2020 Dines Pike, meddeler skriftligt at han ønsker at udtræde af Lokaludvalget på grund af flytning til Tasiilaq. Den næste på suppleantlisten Evald Simonsen, blev spurgt, om han vil “starte med at arbejde” for Lokaludvalget, og accepterede, hvorfor han blev indkaldt til næste møde.

Indstilling:

At Dines Pikes ansøgning om udtræden godkendes, og tages til efterretning.

Evald Simonsen godkendt som medlem.