Meddeleser

<p>2a. Meddelelser fra formanden</p>

<p>2b. Meddelelser fra forvaltingen</p>

Ingen meddelelser fra hverken formanden eller forvaltningen.