Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene