Meddelelser fra formandsskabet

Meddeleser fra formandsskabet 

– Mødepligt og årshjul 
– Egne projekter (både oversigt og drift) 

Udvalget blev enige om, at man senest kan melde afbud 4 dage før mødet. 

Fremover vil udvalget have en mødestruktur hvor man hver anden gang behandler egne ansøgninger og hver anden gang eksterne ansøgninger, i det omfang det er muligt.