Meddelelser fra formandsskabet

Meddelelser fra formandsskabet: 
1. Forslag om at rykke mødet d. 23 juni til den 7. juni 2022
2. Formanden vil deltage i Katuaqs reception & show ifb. med 25 års dagen 

Udvalget godkender at rykke udvalgsmødet til d. 7 juni 2022.