Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden

Uju Petersen (IA) kan meddele, at udvalgsrejsen til Qeqertasuatsiat og Nuuk er udskudt via en formandsbeslutning pga. for lidt tilmeldte.Uju Petersen (IA) har deltaget i WHO selvmordsforebyggelsesdag, hvor der var 17 deltagende. Her fremlagdes der forskellige tematikker og arbejdsmetoder, og dette materiale er sendt til udvalget.