Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

2b.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har haft møde med Tilioq vedrørende status på implementeringen af handicaploven. Tilioq afholder møder med alle kommunerne, hvorefter de vil udarbejde en artikel. Denne vil bruges i et tillæg til Sermitsiaq AG.

Der har på ældreområdet været ledelsesworkshop i uge 9, hvor bl.a. hjemmehjælpslederen fra Tasiilaq deltager. Hjemmehjælpslederen i Tasiilaq har til opgave at tilse hjemmehjælpsmodtagere i bygder. Temaerne for workshoppen har været; ledelse og ansvar, værdibaseret ledelse, mål for hele ældreområdet.

Arbejdsmarkedsområdet har haft ledelsesmæssigt besøg ved Majoriaq Ittoqqortoormiit. Besøget omhandlede kompetenceudvikling af medarbejdere, handleplaner og strategier. Invitation til forskellige møder fra Majoriaq Ittoqqortoormiit er modtaget med stor interesse fra borgere og erhvervslivet. Arbejdsmarkedsområdet forventer gode resultater og et godt samarbejde med det offentlige og private arbejdsmarked på baggrund af besøget, og der vil være opfølgning om et års tid.