Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelselser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Generel information vedr. beredskab i forhold til coronavirus (COVID-19)

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har i den seneste tid arbejdet målrettet på at få udarbejdet kvalificerede beredskabsplaner og actioncards i forbindelse med coronavirus (COVID-19). Alle procedurer udarbejdes med udgangspunkt i anbefalinger fra de danske og grønlandske sundhedsmyndigheder og vil blive opdateret og revideret alt efter hvordan situationen udvikler sig.

Der er et særligt fokus på de medarbejdere, der har en høj grad af borgernær kontakt i deres daglige arbejde, samt fokus på de borgere der befinder sig på plejehjem, boenheder og herberg, lige såvel som borgere, der bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen.
Herudover er der sendt information ud til pårørende og hængt synligt informationsmateriale og anbefalinger op på samtlige plejehjem og boenheder, i forhold til at sikre hygiejne og hensynstagen fra besøgende.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arbejder desuden på en løsning, der skal sikre at borgere i karantæne har adgang til mad og dagligvarer, uden at de skal forlade hjemmet. Der er her tale om borgere i karantæne, som ikke har pårørende eller andre til at hjælpe sig.    

Det kan også oplyses at kommunen har oprettet en hotline for alle ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq, der har spørgsmål om virussen.

Ledelsen i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked holder løbende møder og revurderer foranstaltningstiltag alt efter situationen.

Handicap og Socialpsykiatri

Den 20. maj 2020 kl. 14, var der planlagt officiel åbning af Boenheden Seernaq 4. Grundet situationen vedrørende COVID-19 vil det officielle åbningsarrangement imidlertid først blive afholdt efter sommerferien.
Der vil senere blive udsendt en invitation til åbningen af Boenheden og i den forbindelse vil det glæde Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri samt beboerne i Seerneq 4, hvis Udvalget kan afsætte tid til at deltage i åbningen.