Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2a. Ingen

 

2b.

Myndighedsområdet

I juni 2020 har forvaltningen modtaget og godkendt to ansøgninger om tilskud til frivilligt arbejde med et socialt sigte. Det ene projekt er Natteravnene i Nuuk, som har fået 25.000 kr. Natteravnene i Nuuk giver børn og unge mulighed for at kontakte en ansvarlig voksen i et tidsrum, hvor andre tilbud som oftest er lukkede. Det andet projekt har modtaget 46.500 kr. og hedder Mad og Masterclass. Her vil en frivillig voksen med gode madlavningskundskaber i løbet af efteråret 2020 invitere socialt udsatte unge i Foodlab, hvor de i fællesskab skal lave sund og god mad.  

Til udvalgsmødet i august vil uddelingen af puljemidler også være et orienteringspunkt.

Ældreområdet

Ældreområdet følger op på det sidste års ledelsesudvikling. Alle ledere i Nuuk samles på Nuukullak (og ledere i Paamiut og Tasiilaq deltager via telefon). På opfølgningsmødet d. 16/06 gennemgår deltagerne udviklingsarbejdet med fokus på succeser og udfordringer. På den baggrund laver lederne en plan for det fremtidige arbejde.

På møder skal lederne også snakke om ældreområdets procedurer for covid-19. Formålet er, at alle medarbejdere skal føle sig trygge og godt klædt på, hvis covid-19 igen er til stede i Kommuneqarfik Sermersooq.