Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2A. Ingen meddelelser

 

 

2B.

Velkommen til ny direktør i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked pr. 1. august 2020, Ejner Grønvold.

Ombudsmanden kommer på tilsyn på Utoqqaat Illuat (UI) d. 12-13 august.

10-års jubilæum afholdt på aktivitets- og samværstilbuddet Kammagiit mandag d. 27. juli.

Reminiscens-projekt på ældreområdet er begyndt. Projektet går ud på at samle genstande, som de ældre kan genkende og blive stimuleret af. Muligheden for at se og føle på tingene, fx et gammelt fangstredskab, giver anledning til minder og samtaler. Det har stor betydning for borgerne.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked modtager mange henvendelser vedrørende venteliste til ældreboliger. Forvaltningen har fuld forståelse for, at de pårørende ønsker hurtig handling. Boligerne til ældre bliver tildelt efter klare krav, og borgerne med størst behov kommer forrest i køen.

I samarbejde med Anlæg og Miljø, Iserit og Tarraq arbejder forvaltningen på at skabe en permanent boligløsning for hjemløse borgere. Første skridt er, at de hjemløse skal flytte fra teltlejren til midlertidig indkvartering i blok C og D. Kommunen har fokus på at inddrage relevante parter i processen.