Meddelelser

1. Meddeleser fra formanden.

  1. D. 2.december afholdt Udvalg for Økonomi og Erhverv et borgermøde i Paamiut. Der var godt fremmøde.  I forlængelse af G-20 workshoppen, hvor et bredt udsnit af erhvervsledere og erhvervsrådet i Nuuk drøftede institut for fremtidsforsknings vækstscenarier for Nuuk, blev der d. 3 december afholdt et offentligt gå-hjem-møde, hvor resultaterne af workshoppen blev præsenteret. Analysen og resultaterne fra workshoppen giver et godt afsæt til, at drøfte fremtidens Nuuk og i hvilken retning byen kommer til at bevæge sig. I foråret vil resultaterne sammen med hovedstadsstrategien danne rammen omkring udarbejdelsen af kommunens erhvervsstrategi. Processen er initieret af erhvervsrådene og vil blive faciliteret af erhvervsafdelingen.
  2. 3. december var kommunalbestyrelsesmedlemmer der er i Nuuk, inviteret af Tele-Post til Virtuelt Rejsegilde og kaffemik i Katuaq. Anledningen var at der er blevet bygget en ny Satellit i Tasiilaq som skal gøre internetforbindelsen bedre i satellitområderne.
  3. Den 8-9. december havde borgmesteren besøg af borgmestrene fra Kujalleq kommune, Qeqertalik kommune, Qeqqata kommune og viceborgmesteren fra Avannaata kommune. På programmet var overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne. Derudover præsenterede Departementet for Sociale Anliggender og Departementet for Finanser deres reformarbejde af jobsøgningsydelse og offentlig hjælp.Programmet afsluttede med et møde mellem borgmestrene og Naalakkersuisoq for Finanser vedrørende bloktilskudsforhandlinger.