Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden

2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

 • Borgerhenvendelse vedrørende flytning af aktiviteter fra Pilutaq til alderdomshjemmenes aktivitetsrum.
 • Planlægning af Udvalgsrejsen i Nuuk er i gang

2b.

Ældreområdet:

 • Ombudsmanden har været på tilsyn på Utoqqaat Illuat Nuuk  d. 12. og 13. august.
  Beboerne, medarbejdere samt pårørende er blevet interviewet.
  Generelt fik UI en positiv tilbagemelding – ifølge ombudsmanden er UI meget godt sted. Ombudsmanden lægger mærke til, at medarbejderne plejer beboerne med respekt, og at medarbejderne er imødekomne. Der er små ”skønhedsfejl”, som ledelsen har handlet på med det samme.
  Samlet rapport sendes senere til kommunen.
 • Hjemmehjælpen i Nuuk er under positiv udvikling. Antallet faglærte medarbejdere er fordoblet (nu 23. faglærte og 5. ufaglærte). Samtidig er sygefraværet halveret i forhold til sidste år. Nu arbejdes der videre på at sikre den positive udvikling.

Myndighedsområdet:

 • Flytning til nye modulboliger
  Forvaltningen (gadeteamet) har afholdt informationsmøde med beboerne i modulboligerne og forberedt flytningen til ny modulboliger, så beboerne i modulerne er godt orienteret og forberedt.
  Flyttedatoen forventes at blive midt i september.

Handicapområdet:

 • Handicapugen (5. – 9. oktober) står for døren. Aktiviteterne omfatter bl.a.:
  • Åbningstale ved Amisut
  • Fiskekonkurrence
  • Arrangement med NIIK – Nunatsinni Inuit Innarluutillit Kattuffiat – Grønlandske Handicaporganisationer med temaet ”Usynlige handicap skal frem i lyset”, hvor Frederik Elsner også vil have et indslag.
  • Fredag den 9/10 er der overrækkelse af OCN-diplomer. I år vil kun brugerne, deres pårørende og særlige gæster kunne deltage, så COVID-9-retningslinjerne bliver overholdt.