Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

 • Udvalgsformanden er blevet interviewet kort om arbejdsløshed i Tasiilaq i Qanorooq. Der vil komme en dybere udmelding om dette senere.
 • Udvalgformanden har holdt møde med natteravnene. De er blevet enige om at man fremover at holder et årligt møde. Udvalgsformanden skal med ud og gå d. 27 november.

2b.

Ældreområdet:

 • Der er udviklet ”lommekort” til personalet både i hjemmehjælp og plejehjem om Covid-19: Hvad man skal være opmærksom på og hvad man skal gøre, hvis:
  En medarbejder har symptomer på Covid – 19
  En borger/klient har symptomer på Covid-19
  Kortene er også sendt til Paamiut – Tasiilaq – Ittoqqortoormiut og bygder.
 • Status på Pilutaq brugerne:
  Brugerne fra tidligere Pilutaq er ved at vænne sig til nye omgivelser på Utoqqaat Illuat og Ippiarsuk.
  Brugerne fortæller selv, at de selvfølgelig savner Pilutaq, og det har været svært.
  Enkelte udtrykker, at de er glade for deres nye tilbud – og deres forventninger var anderledes før – men at det ikke er så slemt, som de troede.

Handicap og socialpsykiatri:

Forvaltningen oplever, at der kommer flere henvendelser fra Forvaltning for Børn og Familie angående unge mennesker, der ikke længere har brug for at være i efterværn, men som fortsat har brug for en massiv pædagogisk støtte døgnets 24 timer.

Forvaltningen har ikke i dag tilbud til denne borgergruppe. Forvaltningen vil undersøge, hvordan opgaven kan løftes til gavn for de pågældende borgere.

Forvaltningen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en business case.

Da det vil være nye opgaver, vil det komme til at betyde, at forvaltningen skal have tilført midler.

Myndighed:

Myndighedsafdelingen overgår til udbetaling af sociale ydelser via økonomisystemet fra 9. november. Overgangen vil betyde en mindre manuel arbejdsgang. Det vil være nemmere for medarbejderne at sikre den korrekte udbetaling af sociale ydelser til borgerne. I sidste uge og denne uge deltager medarbejderne i kursus i fagmodulet til sociale ydelser. 

Boligsikring og pensionerne vil også overgå til udbetaling via økonomisystemet snarest muligt.

 

Udvalget har efterspurgt temadag. Forvaltningen har undersøgt dette og vil være muligt forud udvalgsmødet i december.