Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

Ingen meddelelser

2b.

Majoriaq-området har gennemført sammenlægningen af arbejdsmarkedsafdelingen og opkvalificeringsafdelingen under samme tag på Jens Kreutzmannip Aqquserna. Planmæssigt skulle sammenlægningen ske primo november, men pga. vandskade og andre tekniske udfordringer skete sammenlægningen 4. december 2020.