Meddelelser

2a. meddelelser fra formanden
2b. meddelelser fra forvaltningen

2a.

  1. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at der har været vandskade i Majoriaq og at man har lavet midlertidige løsninger på situationen. Hertil har man flyttet eleverne til en ubenyttet bygning og kontormedarbejdere på gl. magasin. Det er forventningen at Majoriaq åbner normalt igen 8. februar på Jens Kreutzmannip aqqutaa.
  2. Udvalgsformand for Udvalg for Forvaltning for Arbejdsmarked og Velfærd meddeler, at udvalgsformanden og forvaltningen har deltaget på NGO mini-seminar d. 9. januar, hvor man drøftede samarbejdet mellem kommunen og NGO`ere. Man aftalte at man afholder lignende møder hvert halve år.

2b.

  1. Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har afgivet svar på forslag til ny offentlig hjælp lov og lov om jobsøgningsydelse, som erstatter lov om arbejdsmarkedsydelse. Forslagene lægger op til en tættere koordination mellem offentlig hjælp og arbejdsmarkedsområdet.
    Derudover lægger forslaget om ny offentlig hjælp lov op til, at borgerne skal modtage offentlig hjælp kontant udbetalt, men mange borgere og familier har brug for støtte og vil have svært ved at få betalt deres regninger.
    Under den nye lov vil der ikke være mulighed for at administrere borgernes økonomi. Dette vil kunne resultere i stor gældsættelse af borgere og stigning i hjemløshed
  2. Beboere og personalet på Pakkutaq, samt UI og Ippiarsuk bliver vaccineret 2. gang for COVID-19 i tirsdag d. 2. februar.