Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden:

  • Jeg var sammen med direktøren på besøg på diverse enheder på ældreområdet og handicap – og socialpsykiatrisk område.
  • Jeg skal i radioen (fredag d. 8/11) for at tale om den meget lave ledighed i kommunen. Den gode udvikling er en gevinst for hver enkel borger, der kommer i job, samt kommunens økonomi.
  • Udvalgsformændene har været på kursus i politisk strategi. Der var fokus på at styrke forståelsen for politiske ledelse.
  • Jeg skal deltage på konference sammen med en fagchef på mandag. Konferencen omhandler den nye handicaplov og hvordan kommunen kan løfte dette.

Meddelelser fra forvaltningen:

  • Drift af herberget er overgået til Tarraq.
  • Rapport om Arktisk Aldring: Mange af resultaterne stemmer overens med det vi ved allerede, men nu er området kortlagt og undersøgt for første gang i Grønland, og forvaltningen bruger resultaterne aktivt i udviklingsarbejdet på ældreområdet. Til udvalgsmødet i december, vil der komme en orienteringssag til udvalget om udviklingsarbejde på ældreområdet i kommunen.
  • Medarbejderne på Utoqqaat Illuat og Ippiarsuk værdsatte udvalgsformandens og direktørens besøg. Medarbejderne var stolte over at kunne fortælle om deres udviklingsarbejde.