Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a. ingen

2b. ingen