Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a Ingen.

2b.

1. Direktøren orienterede om, at der i Anlægs- og Miljøforvaltningen er opslået en stilling som Analysechef. Dette er som led i forberedelsen af kommunernes overtagelse af Selvstyrets boliger, der er planlagt til at ske ved årsskiftet 2021/22.

2.

HHWJ orienterede om direktionens tur til Paamiut, og det indtryk dette gjorde.