Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden.

2. Ingen