Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden.

Ingen.