Meddelelser

2. meddelelser fra formanden.

2. Ingen meddelelser