Meddelelser

2. Meddelelser fra formanden

 

 

  1. Forvaltningen er i samarbejde med administrationen ved at se på hvordan forvaltningens tilstedeværelse i Paamiut kan styrkes.
  2. Snerydningskontrakterne for de næste par år i Paamiut er ved at falde på plads – nu mangler vi bare sneen.
  3. Der har været afholdt licitation på en ny modulbaseret integreret daginstitution i Nuuk. Licitationen er vundet af ABC- pavilloner, og der pågår nu kontraktforhandlinger med selskabet med henblik på at opføre 1 til 2 institutioner i Nuuk. Disse vil forhåbentligt kunne opføres i løbet af 8 til 10 måneder – den første på et areal ovenfor ASK, mens den anden enten skal ligge i Nuussuaq ved fodboldbanen eller oppe ved stadion området.