Meddelelser

  1. d. 10. februar, blev det årlige ungdomskommunalbestyrelsesmøde (UNGKOMBEST-møde) afholdt digitalt. Grundet COVID-19, blev der sidste år besluttet at mødet skulle afholdes digitalt.´Ungdomskommunalbestyrelsesmødet gik rigtigt godt og de udvalgte syv anbefalinger til Kommunalbestyrelsen, som de selv overrakte til Kommunalbestyrelsen ved mødets afslutning. Borgmesteren ser frem til at følge med i det videre arbejde med ungdomskommunalbestyrelsens anbefaling.
  2. d. 10. februar havde borgmesteren et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed vedr. kommunens samarbejde med sundhedsvæsnet.
  3. d. 10. februar deltog borgmesteren, på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq, på den årlige generalforsamling i Arctic Mayors Forum (AMF). På mødet blev forretningsorden for AMF vedtaget og Kommuneqarfik Sermersooq blev en del af sekretariatet for AMF.
  4. d. 3.- 6. marts planlægger borgmesteren at være i Tasiilaq.  Og d. 16.-18. marts planlægger borgmesteren at være i Paamiut.
  5. Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra fiskerforeningen ”Neqitaq” som vedrører oprydning af spøgelsesgarn i havet. Kommunen er bekendt med problematikken og er allerede i gang med forskellige indsatser. Der vil komme et oplæg til udvalg for Anlæg og Miljø desangående.
  6. Selvstyrets indenrigsafdeling har sendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser, med anmodning om kommunernes ønsker til frikommuneforsøg. Fristen for tilbagemelding fra kommunerne er sat til d. 1. august 2021. Sagen forventes at blive behandlet i kommunalbestyrelsen i løbet af foråret i 2021.