Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden 

2b. Meddelelser fra forvaltningen

Intet.