Meddelelser

Meddelelser fra formanden

Uju Petersen(IA) og Thiiooq Knudsen (S) deltog ved ICC møde. Der vil komme en orientering ud om mødet.

Ny oprettelse af vuggestue i Tasiilaq, Udvalget godkendte orienteringen om dennes opstart, og at der vil komme en sagsfremstilling snarest muligt.