Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a.  Ingen meddelelser.

2b. 

  1. Der var en større omorganisering i Forvaltningen i 2019, hvor afdelingen for Skole og dagsinstitutioner blev delt. Indkøring af de to nye fagchefer har kørt godt. Forvaltningen har siden set på fordelingen af opgaver, som blev besluttet på daværende tidspunkt, og valgt at lave mindre omrokeringer af opgaver mellem de afdelingerne, så der bliver en bedre sammenhæng mellem opgaverne og en styrket faglighed ved opgaveløsning.
  2. Forvaltningen for Børn og Skole er i gang med en møderække med alle skole- og daginstitutionsledere, hvor budgetter og økonomi gennemgås. Dette gøres for at give lederne et større indblik i deres økonomi og dermed mere opmærksomme på overholdelse af budgetterne.