Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra forvaltningen

2a.

1. Der arbejdes på en løsning med at få elevhjemsbørn fra Ittoqqortoormiit, som skal til Nuuk, med en direkte flyver frem for at de skal over Island. Det vil spare tid og ressourcer, idet der ikke behøver at rejse en lærer med frem og tilbage.

2. Skoleinspektørstillingen til Ittoqqortoormiit er i genopslag. Der indkom kun to ansøgninger i første runde, og Forvaltningen har valgt at genopslag for at få flere ansøgere at vælge imellem. Indtil der findes en ny, vil en af skolelærerne være konstitueret skoleinspektør.

3. Også stillingen som skoleleder i Arsuk er genopslået. Der var ingen ansøgere i første omgang.

4. Planlægning af 1. skoledag er i gang i henhold til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

2b. 

1. Som tidligere orienteret er forvaltningen i gang med en omorganisering. Den første del er nu færdigimplementeret, således at visiteringsgruppen nu hører under dagtilbud, mens fritidsordninger hører under skoleafdelingen. Næste skridt bliver at oprette en udviklingsstilling, som får ansvaret for opstart af nye institutioner, herunder den nye skole, samt for de udviklingsprojekter, som sættes i gang inden for forvaltningen på baggrund af politiske prioriteringer.

2. Forvaltning har længe være ramt af både personalemangel og langtidssygemeldinger, herunder manglende AC-fuldmægtige, som blandt andet kører vores projekter. Det er derfor glædeligt at fortælle, at vi nu har ansat en ny medarbejder 1. oktober 2020. Derudover har forvaltningen flere stillinger i opslag og genopslag. Vi håber på at være fuldtallige til oktober.