Meddelelser

2a. Meddelser fra formanden

2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Som orienteret på tidligere udvalgsmøder har vi arbejdet på en udvalgsrejse til Island med fokus på sundhedsfremmende tiltag og uddannelse efter folkeskolen. Desværre er reglerne i Island pt således, at vi skal igennem to coronatests og en karantæne på 4-5 dage før vi kan bevæge os rundt i Island. Det giver derfor ikke mange dage til at nå alle de møder, som vi havde planlagt. Jeg har derfor besluttet, at vi ikke gennemfører denne rejse så længe reglerne er sådan, men i stedet bedt udvalgssekretæren se på en udvalgsrejse til Danmark. Denne tur kan bl.a. have fokus på inklusionsklasser og erhvervs-10. klasser samt esportsmuligheder.

2b. Ingen