Meddelelser

2a. Meddelser fra formanden

2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Forvaltningen er så småt gået i gang med projektet ”Sundhedsfremmende institutioner”, som skal sætte fokus på sund livsstil hos de helt små.