Meddelelser

2a. Meddelser fra formanden
2b. Meddelser fra forvaltningen

2a. Ingen.

2b. Ingen.