Meddelelser

Meddelelser fra formanden

  1. D 27. juli havde borgmesteren et introduktionsmøde med Naalakkersuisoq for Erhverv og Rådstoffer, Jens Frederik Nielsen. På mødet var der gensidigt orientering om relevante sager tværs departementet og kommunen. Naalakkersuisoq har også haft samme møde med nogle af de øvrige borgmestre, og forventer at holde møde med alle de øvrige borgmestre snart.  
  2. D.28 & 29. juli var borgmesteren på besøg i Arsuk. Før ankomst til Arsuk, gik turen forbi Ivittuut og Kangilinnguit, hvor Arktisk Kommando viste rundt på stedet. Anledningen for besøget i Arsuk var et dialogmøde med borgerne, med formålet at inddrage dem og blandt andet at høre borgerne om deres ønsker for Arsuk og Ivittuuts fremtid. Der var et godt fremmøde til borgermødet.  Under besøget i Arsuk blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med Bygdebestyrelsen. Udover dialogmødet med borgerne og bygdebestyrelsen, var borgmesteren blandt andet på besøg i daginstitutionen, skolen, fiskefabrikken og det lukkede alderdomshjem.
  3. D.3. august startede den nye direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.
  4. D. 5. & 6.august var Borgmesteren i Qeqertarsuatsiaat. Anledningen for besøget var et dialogmøde med borgerne om Qeqertarsuatsiaat – nu og i fremtiden. Trods rensdyrjagt og sommerferie var der et godt fremmøde, og borgene fik mulighed for at fremlægge deres tanker om bygden nu og fremover. Under besøget i Qeqertarsuatsiaat blev Borgmesteren inviteret til dialogmøde med bygdebestyrelsen, og udover møderne var der besøg på skolen, fritidsklubben, daginstitutionen, kaffebesøg på Utoqqallak, alderdomshjemmet, Skindsystuen, båd værkstedet og stensliberværkstedet (Ujaqqerivik).
  5. D. 14. august blev der afholdt Erhvervsråds Summit. Sermersooq Erhverv har afviklet Erhvervsråds Summit hvor erhvervsrådene i henholdsvis Øst, Paamiut og Nuuk holdt møde med Økonomi og Erhvervsudvalget. På møderne var der en god dialog og erhvervsrådene fremkom med mange ønsker til erhvervsplanen for 2021, bl.a. var der et ønske om at få udarbejdet nye erhvervsudviklingsstrategier. Møderne blev afviklet digitalt og via telefon.
  6. D. 21. august (i dag) 2020 offentliggøres anbefalingerne af det grønlandsk-danske tværgående arbejde om styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. Forud for offentliggørelsen af anbefalingerne var borgmestrene inviteret til møde af Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet samt. af Dansk social- og indenrigsministeren.  Mødet blev afholdt online, i går d. 20. august og anbefalingerne blev præsenteret.
  7. D. 28. august er hele Kommunalbestyrelsen inviteret af borgmesteren til en heldags inspirationstur i Nuuk med efterfølgende fælles middag om aftenen. Programmet er sendt til Kommunalbestyrelsen i dag.
  8. I morgen d. 22. august udnævnes årets Kulturambassadør 2020 i Kommuneqarfik Sermersooq ved et festligt arrangement på Grønlands Nationalteater i Nuuk. Enhver er velkommen til at deltage dog er kan der ikke være mere end 40 gæster i Nationalteatret grundet Covid-19 restriktioner. Vi streamer derfor også arrangementet fra kommunens Facebook-side