Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden

2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. D. 3. september var borgmesteren, sammen med Kommunaldirektøren, inviteret af Nukissiorfiits nye Energidirektør, Kaspar Mondrup til et netværksmøde. 
 2. D. 4. september havde borgmesteren og relevante direktører i Kommunen et møde med arbejdsgruppen for ”Tasiilami Suleqatigiippugut”, som var forbi Nuuk, inden de rejste videre til Tasiilaq for at arbejde videre med deres projektet. På mødet fremlagde arbejdsgruppen for ”Tasiilami suleqatigiippugut” status på deres projekt med efterfølgende drøftelse om fællesvisioner og behov for at nå i mål med projektet. 
 3. D. 26. september havde Nuuk Bussii 40-års jubilæum selskabet markerede det med fejring i deres garage, dog med begrænsning til 100 deltagere jf. Covid-19 restriktioner. 
 4. Kommunen har siden 2016 indgået en række lejekontrakter med private ejendomsinvestorer. De enkelte boliger videreudlejes til borgerne. Som led heri betaler kommunen en vis differenceleje, idet huslejen til de private ejendomsinvestorer er højere end den husleje der opkræves hos borgerne. Selvstyret er ved at undersøge forholdet. Som led heri har Selvstyrets administration udstedt et påbud til kommunen om at ophøre med at indgå disse lejekontrakter og betale differencehusleje. Både Nuna Advokater og Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm har vurderet påbuddet for kommunen og er enstemmigt kommet frem til, at Selvstyrets administration ikke kan udstede påbuddet – det er alene Tilsynsrådet der kan udstede et påbud efter Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Som tidligere orienteret så mener vi at vi har ageret indenfor de rammer vi har under kommunalfuldmagten. Vi har som kommunalbestyrelse ansvaret for at sikre en bolig til alle. Selvstyret bygger ikke her i Nuuk. Der er 1792 på venteliste til en bolig i Iserit og hvis vi skal have råd til andre ting, så er det den mest forsvarlige måde at få anlagt boliger på.
 5. Vedrørende planer for juletræstænding 2020. De aktuelle forsamlingsrestriktioner gælder til den 31. januar 2021, og vil derfor også have indflydelse på dette års juletræstænding. Ved en traditionel juletræstænding er der over 1000 deltagere, hvilket ville udgøre en smitterisiko og være i strid med de gældende regler. Vi vil dog stadig markere at juletiden begynder den 1. søndag i advent, men vi vil gøre det på en måde, der ikke opfordrer borgerne til at samle sig, men i stedet nyde begivenheden i mindre grupper. Det gør vi ved at tænde juletræer på flere forskellige placeringer i byen på en gang. Det største af disse bliver Teles mast på fjeldet ved blok 2 og 3. Denne mast kan ses fra hele Nuuk og vil i juleperioden blive udstyret med lysguirlander, så den i mørke vil ligne et juletræ. Nedtællingen til tændingen bliver et kort digitalt arrangement på Kommuneqarfik Sermersooqs Facebook-side, hvor borgmesteren vil holde tale, efterfulgt af en invitation til fællessang og nedtælling fra julemanden. Tanken er, at borgerne på den måde kan se talen på deres mobiltelefon, uanset hvor i byen de befinder sig. Kommunens officielle juletræ skal i år stå på Aqqaluks plads, men der vil ikke bliv reklameret for dette, da det kunne tiltrække flere mennesker end er hensigtsmæssigt. Søen på Aqqaluk´s plads vil blive belyst af en lysmand dagen før 1. Advent. I år vil julemanden og hans kone køre rundt i hele byen i længere tid, med en større brandbil, hvorfra de deler slikposer ud til børnene. På den måde får alle børn muligheden for at se julemanden uden at skulle samle sig i større grupper. Det er meget vigtigt at de ikke kommer tæt på folk, men at vi lader folk vide, at de nu får mulighed for at se julemanden på en anden måde.
 6. Grundet den nuværende situation ift. Covid-19, planlægges der digitalt møde i Ungkombest i februar 2021, i stedet for at samle hele Ungkombest til et fysisk møde i Nuuk.  
 7. Kommunerne i Grønland er af Landslægen for Grønland blevet anmodet om at assistere med oprettelse af Testcentre for Covid-19. I første omgang skal Testcenter Nuuk målrettes de passagerer der ankommer fra Danmark – altså 5. dagstesten. Testdagene vil således følge beflyvningen der lige nu er på 4 flyvninger om ugen og altså derved 4 testdage om ugen. Det forventes, at testningen vil kunne foregå i tidsrummet mellem kl. 08 og 13 på testdagene. Som pilot starter man her i Nuuk, og i den forbindelse kommer vi til at assistere Testcenteret på forskellig vis. Vi stiller en daglig leder til rådighed, der blandt andet skal stå for ”vagtplanlægningen” for testcentret. Herudover skal vi stille med en række medarbejdere der skal være med til at stå for podning af borgerne, transport af prøver fra centret til sygehuset samt vagtpersonale på centeret. Det er besluttet, at der ikke vil blive taget personale der sidder i driftskritiske stillinger. Det er også besluttet, at vi så vidt muligt søger ”frivillige” til podningsopgaven, da dette er en opgave der indebærer risici. Vi har behov for 4 medarbejdere pr. testdag. Medarbejderne afgives til opgaven i de tidsrum det er nødvendigt og vi ændrer ikke på ansættelsesforholdene.Vi ved endnu ikke hvor lang tid pilotprojektet kommer til at køre, men har en forventning om, at det foreløbig vil skulle kører til udgangen af januar 2021. Vi vil i løbet af november/december evaluerer på opgaven sammen med Landslægen for Grønland.

2b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. I de seneste måneder har der været en del hærværk her i Nuuk, som er begået af børn og unge, og det har medført en del opgaver i forhold til tiltag, en af de største forhindringer er, at der er for lidt anbringelsesmuligheder.
 2. Vi har foreløbig ansat miljø-arbejdere – der er ikke indkommet ansøgninger til vores almindelige annoncering til de ubesatte stillinger.

 3. Vi har store problemer med ansættelse af psykologer, blandt andet på grund af, at vi er udfordret i forhold til lønninger af psykologer i MISU.

 4. Der vil i denne måned holdes kurser i Tasiilaq, der omhandler omsorgssvigt af børn, desuden vil der holdes debat om voksnes syn på børn i slutningen af denne måned.

 5. Det gik ellers fremad i forhold til personalesituationen i Tasiilaq, men så begyndte det at gå nedad i løbet af en måned, eftersom flere medarbejdere er holdt op. Ligeledes har der været ankomst afløsninger af rekrutteret psykologer på grund af coronasituationen.

 6. Udvalget har været på inspirationstur til Qeqertalik og Avannaa med succes

 

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

Handicapugen 2020: Usynlige Handicap

 1. Afdeling for Handicap og Socialpsykiatri afholder igen handicapuge i uge 41. I år er temaet usynlige handicap. Handicapugen skydes i gang med en åbningstale samt pølser og sodavand. Derudover byder ugen på fisketur, koncert i Katuaq og afslutningsvis overrækkelse af OCN-kompetencebeviser. 

Ældreområdet:

 1. Borgmester Charlotte Ludvigsen og formanden for Velfærd- og Arbejdsmarkedsudvalget Inge Brandt Olsvig holdt møde med Pilutaq brugerne d. 25. sept.

  Brugerne af Pilutaq har ønsket at borgmesteren og udvalgsformanden besøger dem, inden de flytter ud til aktivitetscentrene på Ippiarsuk og Utoqqaat Illuat.

 • Brugerne kom deres meninger til kende over for Borgmesteren og udvalgsformanden.
 • Borgmesteren og udvalgsformanden fortalte bl.a. om de fremtidige politiske planer på området

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Udvalg for Børn og Skole har afholdt temadag, hvor opgaver i Forvaltning for Børn og Skole blev diskuteret, herunder fremdriften på tiltag i samarbejdsaftalen. I forlængelse af temadagen var udvalget på besøg i den integrerede institution Puiaq, i Kangillinguit Atuarfia og i AKO’en ”Mini Klubben”.
 2. Der har i medierne kørt en debat om en af kommunens dagtilbud her i Nuuk. Det er en aktiv forældregruppe, som har været ude og blandt andet kritisere bemandingen på institutionen. I forvaltningen er der igangsat forskellige tiltag, både generelt for dagtilbudsområdet og specielt for denne institution. Her kan nævnes: Prioritering af personaleboliger til de varme hænder, Besøg af pædagogiske konsulenter, Forældremøde og Personalemøde. Desuden har jeg sammen med Direktøren for området mødtes med forældregruppen for at diskutere situationen i institutionen og ikke mindst vende forskellige løsninger. De forskellige tiltag begynder nu at give resultater og nyansættelser er på vej.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Opførsel af dagsinstitutioner i Nuuk forløber som planlagt
 2. Fjeldsikring af sprængstofdepot er i gang i Nuuk
 3. I Tasiilaq og omegn, er opfiskning af spøgelsesgarn i gang.