Meddelelser

  1. D. 3. september var borgmesteren, sammen med Kommunaldirektøren, inviteret af Nukissiorfiits nye Energidirektør, Kaspar Mondrup til et netværksmøde.
  2. D. 4. september havde borgmesteren og relevante direktører i Kommunen et møde med arbejdsgruppen for ”Tasiilami Suleqatigiippugut”, som var forbi Nuuk, inden de rejste videre til Tasiilaq for at arbejde videre med deres projektet. På mødet fremlagde arbejdsgruppen for ”Tasiilami suleqatigiippugut” status på deres projekt med efterfølgende drøftelse om fællesvisioner og behovet for at nå i mål med projektet.
  3. D. 26. september har Nuuk Bussii 40-års jubilæum, og selskabet vil markere det med fejring i deres garage, nu på lørdag fra kl. 13.00. Alle er inviteret, dog med begrænsning til 100 deltagere jf. COVID-19 restriktionerne.
  4. Kommunen har siden 2016 indgået en række lejekontrakter med private ejendomsinvestorer.De enkelte boliger videreudlejes til borgerne. Som led heri betaler kommunen en vis differenceleje, idet huslejen til de private ejendomsinvestorer er højere end den husleje der opkræves hos borgerne. Selvstyrets er ved at undersøge forholdet. Som led heri har Selvstyrets administration udstedt et påbud til kommunen om at ophøre med at indgå disse lejekontrakter og betale differencehusleje. Både Nuna Advokater og Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm har vurderet påbuddet for kommunen og er enstemmigt kommet frem til, at Selvstyrets administration ikke kan udstede påbuddet – det er alene Tilsynsrådet der kan udstede et påbud efter Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Som tidligere orienteret så mener vi, at vi har ageret indenfor de rammer vi har under kommunalfuldmagten. Vi har som kommunalbestyrelse ansvaret for at sikre en bolig til alle. Selvstyret bygger ikke her. Der er 1792 på venteliste til en bolig i Iserit, og hvis vi skal have råd til andre ting, så er det den mest forsvarlige måde at få anlagt boliger på. Vi vil benytte temadagen næste mandag omkring hele boligsagen, hvor vi har eksperter til både den juridiske og økonomiske del