Meddelelser

Meddelelser fra formanden

  1. d. 27. & 28. november afholdte NAKUUSA sammen med UNICEF, konference om FN’s Børnekonvention og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, i anledningen af børnekonventionens 30 års jubilæum d. 20 november 2019. Borgmesteren deltog under konferencen ligeledes som en panelist på en break out session, som omhandlede hvordan kommunerne kommer videre ift. nuværende status på børne- og ungeområdet.  De øvrige 4 kommuner var også repræsenteret på paneldebatten. Derudover deltog borgmesteren i en afsluttende paneldebat, med Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet Martha Abelsen, Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen og 2. viceborgmester i Avannaata Kommunia Anthon Frederiksen. Der blev fremlagt forskellige anbefalinger fra virksomheder, foreninger og børn til politikerne, som borgmesteren håber bliver fremsendt på skrift af konferencearrangørerne.
  2.  d. 28. november 2019 kl. 18.00, var samtlige borgmestre indkaldt til et telefonmøde af Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen. Mødet omhandlede status på samarbejdet mellem Danmark og Grønland – om børn og unge i Grønland.
  3. d. 30.nov – 05.dec.2019: Greenland Science Week (GSW) blev med stor succes afholdt i Nuuk, på baggrund af et samarbejde imellem Ilisimatusarfik, Greenland Perspective, Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Universitet. GSW har fokus på forskning i Arktis og Grønland, og temaet i år har været ’Connecting Science and Communities’. Konceptet var en bred vifte af forskningsfelter: fra turisme, råstoffer, og fødevarer til infrastruktur, teknologi, og sundhed. Det er målet, at Greenland Science Week kan være med til at konsolidere akademia i Grønland omkring den arktiske forskning, og bane vejen for at Nuuk kan blive samlingspunkt for den fremtidige internationale arktiske forskningshub.
  4. d. 6. december var der bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council (SBC). Kommuneqarfik Sermersooq opsiger serviceaftalen med Sermersooq Business Council pr. 31. december 2019, hvorefter Fonden for Sermersooq business Council opløses. Fondens aktiver og passiver skal dermed overdrages til Kommuneqarfik Sermersooq, og samtidig overgår fondens medarbejdere til en ansættelse ved Kommuneqarfik Sermersooq på uændrede vilkår.
  5. Kommunalbestyrelsen er indkaldt til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde. Mødet bliver afholdt d. 17. december kl. 15.30 over telefon
  6. d. 8 januar holder borgmesteren nytårsreception for byens erhvervsliv. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er i Nuuk vil blive inviteret hertil.