Meddelelser

Meddelelser fra formanden

  1. d. 10 januar havde Borgmesteren et årligt møde med lokaludvalg, hvor der var deltagelse fra Paamiut, Tasiilaq og Nuuk. Ittoqqortoormiit meldte desværre afbud i sidste øjeblik pga. kraftig storm. Borgmesteren orienterede om Kommunens budget for 2020 og lokaludvalget berettede om deres aktiviteter og initiativer i 2019, og hvilke succeskriterier og udfordringer de har i deres arbejde som lokaludvalg.
  2. d. 24. & 25 januar var Borgmesteren på besøg hos venskabskommunen Tromsø. Dette blev arrangeret forud for borgmesterens deltagelse i Arctic Mayors forum og Arctic Frontiers, som blev afholdt efterfølgende i Tromsø. I dagene d. 24. & 25. januar, brugte Tromsø Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq tiden på både at blive inspireret af hinanden, men også på at konkretisere hvilke områder venskabskommunerne kan skabe konkrete resultater på.
  3. d. 26. januar blev Arctic Mayors Forum (AMF) afholdt i Tromsø. Der blev afholdt møde hvor alle medlemslande i forummet, udover USA, var repræsenteret. Forummet har rigtig positive udsigter, og der er nu blevet nedsat en række arbejdsgrupper, der skal konkretisere opbygningen af struktur osv.
  4. d. 27. januar holdte Borgmesteren et oplæg på et sidevent til  Arctic Frontiers med temaet: Hvordan de arktiske byer arbejder med FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling (”How to meet sustainable development goals in Arctic Cities”). 
  5. d. 4. februar afholdte Forvaltning for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq et ”Åben kommune”-arrangement i Katuaqs lillesal, med oplæg om igangværende og kommende byggeprojekter, samt nuværende og fremtidige byggearealer. Der var oplæg fra NCD, ESANI-National Affaldsselskab, Mitsimmavik og fra erhvervsafdelingen i Sermersooq. Derudover var der udstilling af NY Skole, boliger og byggeprojekter. Borgmesteren byd velkommen og holdte et oplæg om sager der vedrøre byudviklingsplanen, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. Der var et godt fremmøde til arrangementet.
  6. d. 7. februar var borgmesteren på virksomhedsbesøg i Pisiffik, hvor hun afholdte møde med Pisiffiks administrerende direktør og udviklingskonsulent i Pisiffiks HR afdeling. På mødet præsenterede virksomheden sine visioner, værdier, fremtidsplaner, succeser og udfordringer. Mødet foregik med en meget positiv og konstruktiv dialog mellem parterne.
  7. d. 26. februar afholder Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Marta Abelsen heldagskonference om hjemløse og socialt udsatte, som kommunalbestyrelsen også er inviteret til
  8. d. 3. & 4. marts er borgmestrene inviteret til Naalakkersuisuts Politisk Koordinationsgruppemøde i Kangerlussuaq. Mens borgmestrene er samlet i Kangerlussuaq, er der arrangeret et fælles borgmestermøde d. 2. marts.
  9. I uge 11 er udvalget for Økonomi og Erhverv på udvalgsrejse i Ittoqqortoormiit. Administrationen er i fuld gang med forberedelserne angående rejseplaner og programindhold.