Meddelelser

<p>2A Fra borgmesteren</p>

<p>2B Fra de st&aring;ende udvalg</p>

Fra Borgmesteren:

Til at begynde med skal det nævnes at der i forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet er blevet afholdt stilledemonstration fra borgerne, som er arrangeret af "Meeqqat Børn". Kommunalbestyrelsen har modtaget budskabet og deres henvendelse i form af et brev. Demonstrationen er forårsaget af tilsynsrapporten. Der orienteres også om at der vil blive holdt oplæg og orientering om tilsynsrapporten og genopretningsplanen under de lukkede punkter fra Forvaltning for Børn og Familie samt Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

• D. 18-23. maj var borgmesteren i København, sammen med konstitueret administrerende direktør, i forbindelse med deres deltagelse ved et seminar de var inviteret til, af Dansk Industri. På seminaret var der omkring 40 deltagere.

• D. 22. maj blev bestyrelsesmødet i vestnordisk hovedstadsfond afholdt via videokonference. På mødet deltog 1. viceborgmester, Nivi Olsen, som suppleant for borgmesteren på baggrund af borgmesterens bemyndigelse.

• 23. maj blev Iserit A/S og Nuup Bussii A/S generalforsamling afholdt i kommunalbestyrelsens mødesal.

• D. 26. maj, blev invitationen til Grønlandske dage i Aalborg, fremsendt til medlemmer i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

• D. 30 & 31. maj deltog borgmesteren, bygdebestyrelsesformænd og konstitueret kommunaldirektør fra Kommuneqarfik Sermersooq, til Naalakkersuisuts konference om mindre bosteder i Grønland. Maritha Eugenius, konsulent fra borgmestersekretariatet, holdte et oplæg om kommunens tiltag i bygderne, herunder bygdebestyrelser i Kommuneqarfik Sermersooq, bygdepuljer og bygdesektorplanen.

• D. 31. maj havde den politiske koordinationsgruppe møde i Nuuk.

• D. 2. juni havde bo- og behandlingssted for familier: ”Kuserneq” 1 års jubilæum.

• d. 2. juni holdte Borgmesteren møde med de nye konstituerede Bygdebestyrelsesformænd. På mødet underskrev borgmesteren og bygdebestyrelsesformænd en aftale der vedrører kvartalsvisemøder mellem borgmesterens og bygdebestyrelsesformænd. Den politiske samarbejdsaftale mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen skal behandles af kommunalbestyrelsen før den underskrives.

• 7&8. juni afholdte KNAPK generalforsamling i Nuuk. Borgmesteren var inviteret og overværede fremlæggelsen af KNAPKs årsberetning.

• D. 8 juni havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Råstoffer, Mute B. Egede. På mødet blev Mineral- og Oliestrategi og råstofaktiviteter fremlagt af ministeren. Derudover blev problemstillinger ift. affaldshåndtering og råstofindustrien drøftet, efter borgmesterens ønske.

• D. 9. juni var der ordinært bestyrelsesmøde i Sermersooq Business Council.

• d. 12. juni 2017 blev Bogen: ”Den østgrønlandske dragt / Tunumiut Assuutaat” udgivet på kommunalbestyrelsessalen.

• d. 16. juni rejser blandt andet borgmesteren og konstitueret administreret direktør, til København for at deltage i Grønlands-konferencen om byudvikling og infrastruktur, arrangeret af Horten Advokatpartnerselvskab i samarbejde med Nuna Advokater. På konferencen skal blandt andet borgmesteren og Direktør for Børn og Skole, holde oplæg om Nuuk City Development.

• I perioden d. 17. juli – 31. Juli er borgmesteren på ferie. 2. viceborgmester, Malene Lynge, vil være fungerende borgmester i den pågældende periode.

• Konstitueret kommunaldirektør:

Siorarsiorfik

Der har i dagene 6 og 7. juni været afholdt møde med det samlede rådgiverteam.

Udkast til Kommuneplan tillæg er ved at være klar og forventes sendt til politisk behandling efter sommerferien.

Den 19. juni 2017 er kommunen inviteret af advokatfirmaerne Nuna Advokater & Horten til at holde 3 indlæg omkring Siorarsiorfik projektet i København.

I forbindelse med næstkommende kommunalbestyrelsesmøde (Temadagen d. 4/9-17) vil Siorarsiorfik projektet og dets delelementer blive fremlagt – således at alle, også i denne Kommunalbestyrelse, har alle informationer.

2B. Fra de stående udvalg

Formanden for Anlæg og Miljø

Direktøren og udvalgsformanden er påbegyndt kontinuerlige møderækker og har indtil nu talt om de væsentligste overskrifter for udvalgets arbejde. Et godt samarbejde er påbegyndt.

Nogle væsentlige fokusområder er f.eks. forbedring af servicen i arealmyndigheden, fokus på vores skolers stand (især i Nuuk) samt byudvikling i byerne.

Udvalgsformanden har modtaget flere henvendelser fra borgere om forskellige emner, f.eks. brættet i Nuussuaq – henvendelserne bliver behandlet på behørig vis i samarbejde med forvaltningen.

Formanden for Udvalg for Børn og Familie

Der har været henvendelser fra borgere angående sager som fra borgerens side kan vurderes som om de står stille. Disse henvendelser videresendes til forvaltningen efter proceduren.

Der er konstitueret en direktør og det er Helene Horsbrugh. Der er samarbejde med Jens Kaptajn om organiseringen af den nye forvaltning.

Næstformanden for Velfærd og Arbejdsmarked

Udvalget har på det seneste møde behandlet Handicapsektorplan, der viser retning for hvordan vi indfrier de politiske mål for Handicapområdet

Udvalget har på det seneste udvalgsmøde behandlet Kvalitetsstandarder for Forvaltningen. Kvalitetsstandarderne angiver serviceniveau i forhold til hvad borgerene kan forvente på områderne

og hvilken service medarbejderne skal levere.

Kommunens ledighed falder fortsat, samtidig med at arbejdstyrken stiger. Fald i ledighed sker fortsat i Nuuk, men også i Paamiut er der et pænt fald og mange borgere er kommet i arbejde her i foråret

Forvaltningen gennemfører i denne uge kurser i autisme og hvordan man pædagogisk og ledelsesmæssigt arbejder med borgere som har autisme. Kurserne er for medarbejdere og ledere

Ombudsmanden gennemfører tilsyn og inspektion på Ippiarsuk i juli måned

Formanden for Udvalg for Børn og Skole

Det kan vurderes at udvalget er startet godt i gang. Der blev holdt møde den 23. maj. Her var dagsorden blandt andre punkter orientering om engelsk fra 1. kl. som bekendt har været meget på den politiske dagsorden. Der meddeles om den beklagelige episode der har været omkring afgangselevernes sidste dag.