Meddelelser

<p>2A. Fra Borgmesteren</p>

<p>2B. Fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Fra Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA):

• D. 21. August 2017: IBA-koordineringsgruppe om rubinminen, bestående af Borgmesteren, bygdebestyrelsesmedlem fra Qeqertarsuatsiaat, formanden for QAPP og vicedirektør i Greenland Ruby A/S (tidl. LNS Greenland A/S), afholdte deres første IBA-koordineringsgruppemøde efter kommunalvalget 2017. Udover koordinationsgruppen, deltog følgende på mødet: 1 medarbejder fra Greenland Ruby A/S og 3 fagfolk og én sekretær fra Kommuneqarfik Sermersooq. IBA-koordinationsgruppen afholder kvartalsvise kontinuerlige møder.

• d. 22. august 2017: Fra formanden for tilsynsråddet for de grønlandske kommuner modtog Kommuneqarfik Sermersooq tilsynsrådets udtalelse vedr. Siorarsiorfik-projektet. På brevet fremgår det at tilsynsråddet konstaterer at borgmesteren har overholdt sin oplysningspligt overfor Kommunalbestyrelsen og borgerne, og at Kommuneqarfik Sermersooq på lovlig vis, har hyret en konsulent i forbindelse med det pågældende projekt. Herefter finder tilsynsråddet ikke anledning til at foretage videre i sagen (kopi af skrivelse deles ud).

• D. 1. juli 2017 havde GrønlandsBANKENs 50 års jubilæum. I forbindelse med det, traf borgmesteren en formandsbeslutning om at kommunen giver en gave på 50.000 kr. til arbejdet i CSR Greenland. En gave som vil komme arbejdet i CSR Greenland til gode.

• D. 23. august 2017 var Udvalg for Økonomi og Erhverv på besøg hos det grønlandske hus i Aalborg (DGH). Direktøren for DGH holdte oplæg om husets funktion som institution, hvilke primært er borger- og studievejledning, socialrådgivning, og at være samlingspunkt for grønlændere og grønlandsinteresserede borgere i regionen Nordjylland. Det blev fremhævet at DGH ikke er en myndighed men en vejledende institution, men har et godt samarbejde med Aalborg Kommune. Derudover blev sociale udfordringer, dertil vigtigheden af borgeroplysning, tidlig indsats og løsningsalternativer til deres fælles udfordringer ift. til- og fraflytning tværs kommunerne, drøftet.

• D. 24-26. august blev de grønlandske dage i Aalborg 2017 afviklet. Formålet med Grønlandske dage i Aalborg er at fejre venskabsbysamarbejdet med Aalborg Kommune.

Overordnet program så således ud:

24.08.17: Politisk program.

25.08.17: Heldags Erhvervsseminar.

26.08.17: Kulturelt arrangement med koncert og kunstudstilling i Musikkens Hus

Arrangementet afholdes hvert andet år på skift i Nuuk (Aalborg dage i Nuuk) og Aalborg (Grønlandske dage i Aalborg). 5 ud af 7 medlemmer fra Udvalg for Økonomi og Erhverv deltog under de grønlandske dage i Aalborg.

• D. 25. august 2017 havde 5 ud af 7 medlemmer fra Udvalg for Økonomi og Erhverv et fællesmøde med bestyrelsen i Sermersooq business Council. Målet med mødet var at afstemme forventningerne mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sermersooq Business Council i forhold til den kommende Erhvervsudviklingsplan.

• Direktøren i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq, Grethe Nielsen, har fået nyt som job som Social, Arbejdsmarkeds og Sundhedsdirektør i Tønder Kommune i Danmark. Grethe Nielsen har været ansat i Kommuneqarfik Sermersooq siden 2013. I den tid har kommunen opnået store fremskridt på ældre-, handicap- og beskæftigelsesområdet. Grethe Nielsen har sidste arbejdsdag i Kommuneqarfik Sermersooq den 31. september.

• D. 31. august havde Kommuneqarfik Sermersooq /borgmesteren besøg af repræsentanter for både finanstilsynet og de aktive realkreditinstitutter i Grønland. Specielt var der interesse for byudviklingsprojektet samt kommunens generelle opfattelse af investeringsklimaet i Grønland.

• I morgen d. 6. september, begynder Kommuneqarfik Sermersooq at promovere den nye, spændende borgerinddragelses-app, "Isumaga". App’en "Isumaga" er designet og udviklet af det lokale IT-firma ’LetItSnow´, og kan downloades på iTunes eller Android Market. Kommunalbestyrelsen besluttede sidste år, at der skulle gøres en særlig indsats for at give de unge i Nuuk en stemme i det lokale demokrati, og det er det, denne app skal bruges til. Det er endvidere et resultat af, at inddragelse af borgere i den demokratiske dialog skulle tilpasses borgernes ønsker. Nuuk Appen giver kommunalpolitikere bedre muligheder for, at have direkte kontakt med borgerne.

Politikere og administrationen i kommunen kan sende spørgsmål, undersøgelser og afstemninger direkte til borgernes mobiltelefoner, og på den måde gøre det lettere for borgerne at give deres holdning til kende – og lettere for os politikere at høre dem.

Alle KB-medlemmer opfordres til løbende at tænke med på hvilke spørgsmål der er oplagte at sende ud til borgerne via den nye APP.

• International konference "Polar and Alpine Microbiology 2017" afholdes i Nuuk i perioden d. 8-12 September 2017 (http://pam2017.org/) . Konferencen vil få deltagelse af ca. 150-200 danske og især internationale forskere, som alle arbejder med mikroorganismer i relation til polare og alpine områder. Konferencen har hidtil været afholdt i universitetsbyer (Banff – Canada, Ljubljana – Slovenien, Big Sky -USA og i Tjekkiet) og det er første gang, at konferencen faktisk afholdes i et polart område, og i dette tilfælde i Nuuk. Borgmesteren har fået æren til at åbne konference d. 8/9 kl. 17.00 i Katuaq.

2B. Fra de stående udvalg

Fra Malene Lynge (IA), formand for Anlæg og Miljø:

– Udvalget er kommet godt fra start og vi har besøgt nogle af institutionerne under forvaltningen. Det bemærkes at 4 ud af 5 medlemmer af udvalget er bosat i Østgrønland, hvorfor fysiske møder vil være begrænsede og fuldførelse af besøg på vore institutioner vil tage tid.

– På fredag den 8. september, skal udvalget behandle 37 kommuneplantillæg, som i høj grad omhandler byudvikling i Nuuk. Disse omfattende planer har også vakt pressens interesse.

– WWF (World Wild Life) har besøgt vores affaldssortering, i interesse for vores planer for miljø og affaldshåndtering

– Asfaltering af Nuuks veje kører efter planen.

– Når udvalget tager på sin første udvalgsrejse går turen til Paamiut.

Fra Charlotte Ludvigsen (IA) , formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

– Udvalget har godkendt igangsætning af døgndækket hjemmehjælp med opstart her i efteråret. I første omgang igangsættes den døgndækkede hjemmehjælp i Nuuk og Tasiilaq og resten af kommunen efter behov.

– Udvalget har godkendt projektet ” Det skal kunne betale sig at arbejde”- En særlig håndholdt indsats , hvor ledige bringes tilbage på arbejdsmarkedet.

– Ledigheden i Nuuk fortsat meget lav, hvor der mangles arbejdskraft på en række områder. I Paamiut går det også fremad med beskæftigelsen med et markant fald i ledigheden hen over forår og sommer

– I samarbejde med Sundhedsskolen opstartes i okt. et Realkompetenceprojekt, hvor 20 ansatte i ældreområdet, der i dag arbejder som ufaglærte får et særligt tilrettelagt forløb så de på nedsat tid bliver faglærte sundhedshjælpere.

– For basispersonale på ældre og handicapområdet i Paamiut afvikles modulopbygget efteruddannelse i byen

Fra Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole:

– Udvalgsarbejdet går godt

– Forvaltningen har nu indført engelsk fra 1. kl. og dette er blevet vel modtaget. Der vil senere laves en evaluering på hvilke konsekvenser dette har. Den tidligere Kommunalbestyrelse skal roses for at have igangsat dette modige skridt.

– Der er valg til skolebestyrelserne i oktober. Udvalgsmedlemmerne vil være tilstede ved valgene.

– Der er dialog med forvaltningen omkring de politiske visioner, disse vil løbende laves orientering om.

– Kommunen har ligesom resten af landet mangel på uddannet fagfolk, dette er en problemstilling der skal løses sammen med IMAK og andre aktører.

– Udvalget skal på udvalgsrejse i uge 44, og turen går til Østgrønland.

– Helene Berthelsen, direktør for Forvaltningen for Børn og Skole, skal være i Tasiilaq og omegn i september på tjenesterejse.

Fra Uju Petersen (IA),formand for Børn og Familie:

– Det går fremad med arbejdet med den nye Udvalg for Børn og Familie og den nye Forvaltning for Børn og Familie.

– Den 7. juli modtog forvaltningen tilsynsrapport angående forvaltningens arbejde i Nuuk, Ittoqqortoormiit og Paamiut og opfølgningsrapport angående Tasiilaq den 20. juni. Sagerne blev behandlet den 20. august ved udvalget. Udviklingsplanen blev lavet på en halv måned og blev fremlagt for ca. 80 af forvaltningens ansatte den 25. august.

– Der har været 4 anbringelsessager og der er anbringelsessager i vente ved næste møde.

– Den 9. september er der opvisning i samarbejde med NuiF i forbindelse med tiltag for selvmordsforebyggelse. Den 10. september er der ligeledes tiltag for selvmordsforebyggelse i samarbejde med Karen Berthelsen, som er et løbfor familier.

– Nuuk Maraton afholdes den 16. september.

– Processen med ansættelse af direktør for forvaltningen pågår.