Meddelelser

<p>2A. Fra Borgmesteren</p>

<p>2B. Fra de st&aring;ende udvalg</p>

02A. Fra borgmesteren

– D. 13. september havde borgmesteren og bygdebestyrelsesformændene deres kvartalsvisemøde via telefon. Bygdebestyrelsesformændene er inviteret til deltagelse ved kommunalbestyrelsens budgetseminar (temadag) d. 2. oktober i Nuuk. I forbindelse med bygdebestyrelsesformændenes ophold i Nuuk, vil aftalen om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq i 2017-2021 blive underskrevet af borgmesteren og bygdebestyrelsesformændene.

– D. 14. september blev kommunens arrangement: ”velkomstarrangement til Nuuks nye borgere” gentaget. Trods kedeligt vejr, var der godt fremmøde. Det er et arrangement for Nuuks nye borgere, hvor de blandt andet får mulighed for at komme med på en guidet bustur rundt i Nuuk og få en velkomstpakke med forskellige informationer om byen og tilbud fra virksomhederne.

– D. 18-20. september blev Vestnorden Travel Mart 2017 (VNTM) afviklet i Nuuk. Det er en ”business to business” årlig messe for turisme-virksomheder, hvor nordiske lande fra Island, Færøerne, og Grønland (og Danmark) møder potentielle købere fra forskellige lande. Hvert år tildeler rejsejournalister fra Travel Trade Outbound Scandinavia en Vest Norden Travel Award, og i år fik Colourful Nuuk tildelt prisen. I tildelingen blev der lagt vægt på SBC’s arbejde med innovation, ansvarlighed og bæredygtighed. Prisen blev desuden begrundet med Colourful Nuuks arbejde med at udvikle en turismestrategi for hovedstadsområdet, uddanne den lokale turistindustri med kurser og holde seminar for lokale turistaktører om nye idéer og initiativer. Prisen viser, at indsatsen med Colourful Nuuk bemærkes udenfor Grønland.

– Den 18.september afholdt Borgmester og 1. Viceborgmester og Kommunaldirektør møde med Bestyrelsesformand og Adm. Direktør for KAIR møde, ønsket af KAIR. Der blev orienteret om status på planen for anlæggelse af nye lufthavne.

– 23-24. september var der Food Festival i Nuuks Godthåbhal. Sermersooq Business Council arrangerer Food festivalen 2017 for at sætte fokus på Grønlandske fødevarer og råvarer og hvordan man i sin daglige dag kan tilberede en lækker ret med grønlandske råvarer. Dette for også at få de lokale til at købe mere lokalt. Food festival blev for første gang afholdt i 2014, og i år et det 4. gang det afholdes og interessen for deltagelse har og er stadig voksende.

– D. 26. september var der afskedsreception for direktøren for Velfærd og Arbejdsmarked, Grethe Nielsen.

– D. 27.-29. september var borgmesteren i Paamiut. I Paamiut afholdte borgmester, sammen med kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Rachlev, informationsmøde for borgere omkring den nye politiske samarbejdsaftale i Kommuneqarfik Sermersooq for 2017-2021. Derudover var borgmesteren blandt andet ude og besigtige byggeriet af det nye alderdomshjem, møde lokaludvalget og ansatte i Majoriaq og Royal Greenland. Nyhederne omkring borgmesterens besøg i Paamiut, kan læses på kommunens hjemmeside.

– Borgmesteren og kommunaldirektøren deltager i årets Arctic Circle Assembly(AC), som bliver afholdt d. 13-15. oktober i Reykjavik. Borgmesteren skal holde taler ved to arrangementer, også såkaldte:”Breakout Sessions, som vil blandt andet have fokus på bæredygtig udvikling fra lokalt perspektiv i Arktis. Den ene ”Breakout Session” bliver organiseret af Tromsö Kommune og den anden af Instituttet fra nord Alaska sammen med CONOW fra Oslo.

– Nuuk Nordisk Kulturfestival vil køre fra d. 16 til d. 22. oktober – link til programmet vil blive sendt til kommunalbestyrelsesmedlemmer når den er klar. Der vil være omkring 45 kunstnere der deltager og endnu flere gæster, og omkring 250 events i løbet af ugen. d. 18.10.17 kl 15-17:00 vil der være en kulturpolitisk diskussion i kommunalbestyrelsessalen hvor politikere, kulturpersonligheder og embedsmænd vil deltage.

– den 23. november uddeler Kommuneqarfik Sermersooq en ildsjælepris til borgere, der har gjort en særlig indsats til gavn for andre her i kommunen. For at komme i betragtning til Ildsjæleprisen, skal deres særlige indsats, som ildsjælene lægger for dagen, komme fællesskabet i byen, bygden eller hele kommunen til gode. Ildsjælenes virke skal ligge indenfor det erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale område. Hvis man vil nominere borgere til Årets Ildsjæl, kan man sende forslag til kommuneqarfik@sermersooq.gl senest 8. oktober.

– Tidligere IT-chefs ankesag på uberettiget fyring i forbindelse med en udlicitering af kommunens IT-afdeling, er afgjort i ankeinstansen Grønlands Landsret den 12. september 2017. Tidligere IT-chef tabte sagen og Kommuneqarfik Sermersooq 100 % frifundet. Den tabende part er dømt til at betale sagsomkostninger.

– Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S, nu formelt er stiftet i henhold til økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning herom og bestyrelsen består af følgende 6 personer:

Lars Møller-Sørensen, Formand

Jess G. R. Berthelsen

Marie Kathrine Fleischer

Inaluk M. Brandt

Karl-Gustav Jensen

Mike J. Kristiansen

Yderligere er der ansat en midlertidig administrerende direktør, som er Jens B. Frederiksen. Bestyrelsens og direktøren har en stor opgave omkring opstarten og igangsætning af selskabet og de opgaver som selskabet skal løse for kommunen.

02B. Fra de stående udvalg

Malene Lynge (IA), formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

– To store private boligbyggerier er nu i gang i Nuuk, ved hhv. Sarfarsuit (overfor svømmehallen Malik) og Kissarneqqortuunnguaq (Ved det gamle KNR Radio).

– Boligprojekt ved Malik går også snart i gang og her er alt udsolgt og der vil være lodtrækning om andelsboliger.

– Stor oprydning er i fuld gang i Arsuk og er også påbegyndt i Tasiilaq.

– Der pågår p.t. en dialog omkring Grønnedal. Der arbejdes på at komme i gang med nedrivning af kommunens ejendomme i 2018

– Storeskralds indsamling i Nuuk starter igen 16. okt.

Uju Petersen (IA), formand for Udvalg for Børn og Familie:

– Martha Lund Olsen er pr. 1. dec. blevet ansat som direktør for Forvaltningen for Børn og Familie, og udtræder midlertidigt fra Kommunalbestyrelsen i den forbindelse. Ligeledes bliver den nuværende konstituerede direktør, Helene Horsbrugh ansat som Udviklingschef. Forvaltningen er i gang med at implementere Udviklingsplanen. Der laves en status på Udviklingsplanen pr. 1. nov.

– Udvalget holder udvalgsrejse til Paamiut i perioden 25.-29. november. I den forbindelse tager den kommende direktør Martha Lund Olsen med til Paamiut.

– I uge 41 åbner den nye krisecenter i Tasiilaq, de ansatte forbereder sig til åbningen og i den forbindelse er de til forskellige kurser så de er klædt på til åbningen.

– Ligeledes er man i gang med at forberede åbningen af Familiehuset i Tasiilaq og de første familier er ved at flytte ind. Huset vil blive brugt til forebyggende formål og skal fungere som behandling for hele familien.

Charlotte Ludvigsen (IA), formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

– Den 16. og 17. september deltog formanden samt næstformanden til fælleskonference i Kangerlussuaq, arrangeret af Departement for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi om de kommende lovændringer samt de politiske visioner for området. Ligeledes brugte kommunen tiden til at fremlægge egne tiltag for hinanden.

– Gademedarbejderne er startet, et nyt tiltag fra udvalget. Medarbejderne skal på orienteringsrejse i løbet af okt.-nov.

– Open College Network har kontaktet forvaltningen med henblik på at opstarte samarbejde omkring hvordan Grønland og Færøerne kan samarbejde om udvikling af handicapområdet.

– I uge 41, som er officiel handicapuge, bliver der fra forvaltningen lavet forskellige tiltag, bl.a. arrangement for borgerne ved Inussivik samt forskellige kurser for de ansatte på handicapområdet. Der skal også uddeles beviser til 20 handicappede borgere, som får bevis for deres realkompetencer.

– Forvaltningen har lavet aftale med SIK angående at give bonus til de medarbejdere der passer deres arbejde, det for at minimere fravær fra arbejdet.

– Udvalget har i starten af september besøgt institutioner i Nuuk, bl.a. Ippiarsuk, Majoriaq samt hjem for handicappede i Qinngorput.

Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole:

– Udvalgets rejse til Ittoqqortoormiut bliver udsat og i stedet undersøges det om udvalget i stedet kan besøge Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat.

– Der vil være forskellige arrangementer i forbindelse med skolebørnenes efterårsferie.

– Der er høring omkring Inussivik, der køres på borgerinddragelses-app’en ”Isumaga”

– Fritidsundervisningen starter pr. 15. oktober, og tilbuddet er for både voksne og børn, hvor der tidligere kun har været tilbud til voksne. For dem der bor i Nuuk, kan tilmelde sig via shop.sermersooq.gl.