Meddelelser

2a. Meddelelser fra formanden
2b. Meddelelser fra udvalgsformændene

2a.

 1. D. 26. oktober var borgmesteren på besøg hos Utoqqaat Peqatigiit i foreningernes lokaler i Blok 10. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og almene medlemmer var mødt op til borgmesterens besøg.
 2. 26. oktober behandlede kulturrådet ansøgninger til Sermeq Puljen. Der var i alt 33 ansøgninger som skulle behandles. Heraf var 8 ansøgninger fra sidste ansøgningsrunde 1. marts, som var blevet bedt om at tilpasse deres ansøgning i forhold til COVID-19 situationen. De resterende 25 ansøgninger var nye. I alt blev der godkendt projekter for: 1.685.179,00 kr.
 3. D. 29. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med Lokaludvalget i Tasiilaq.
 4. D. 30. oktober havde borgmesteren et telefonisk møde med erhvervsrådet i Tasiilaq.
 5. D. 5. november afholdte NAKUUSA et virtuelt børnetopmøde i tæt samarbejde med landets kommuner. Pga. Covid-19 restriktionerne, var børneråddet samlet i Nuuk, Qaqortoq, Ilulissat, Aasiaat og Sisimiut hvor de var fordelt i kommunevis. Borgmesteren var inviteret til børnetopmødet, som blev afholdt i rådhusets byrådssal i Nuuk, hvor hun bød børnene velkommen. NAKUUSA udarbejdede en resolution på børnetopmødet, som blev overrakt til Naalakkersuisoq for familie og justitsområdet samt til alle borgmestre d. 20. november ved en festlig lejlighed.
 6. D. 6. november fejrede Kommuneqarfik Sermersooq modtagelsen af det første af en række beviser, der skal til for at kunne erklære Nuuk for bæredygtighedscertificeret. Diplomet, som kommunen har modtaget, er en såkaldt bronze benchmarking.
 7. D. 7. november var det International Inuit dag. Og i dagens anledning, inviterede Inuit Cirkumpolar Council, Greenland (ICC) og Kommuneqarfik Sermersooq byens unge mellem 15-35 år til en workshop med fokus på debat, identitet og værdier. Idéen med arrangementet udspringer fra borgmesterens dialogaften om Hans Egede statuen, hvor deltagende borgere efterlyste uddybende debatarrangementer om hvem vi er.
 8. Nuuk får en ny brandstation. Det forventes, at den nye brandstation vil stå klar til brug den 1. maj 2022. Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har gennemført en udbudsproces i forbindelse med opførelsen af en ny brandstation på kommunens entreprenørplads ved Pukuffik i Nuuk. Brandstationen på mere end 2800 kvadratmeter vil blive opført i to etager med gode personalefaciliteter, garager, vaskehal og værksted. Der vil således være god plads til at udføre alle opgaver før, under og efter en hændelse.
 9. Den traditionelle fælles julefrokost for Kommuneqarfik Sermersooqs ansatte er desværre aflyst i år pga. Covid.19. For stadig at markere julemånedens begyndelse, har kommunens administration besluttet, at der lokalt på arbejdspladsen kan afholdes mindre og kortere julehyggearrangementer i arbejdstiden. For de arbejdspladser, hvor det ikke er muligt at gøre det i arbejdstiden, kan arrangementet afholdes uden for arbejdstid.
 • Arrangementet skal være alkoholfrit og følgende restriktioner skal overholdes:
 • Max 100 deltagere
 • Kun deltagelse af ansatte inden for samme forvaltningsområde og inden for egen afdeling/institution (dvs. dem vi ser til dagligt)
 • Adgang til håndvask og håndsprit

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

 1. En stor udfordring i den seneste tid er, mangel på arbejdskraft i Tasiilaq, der var 9 medarbejdere på myndighedsafdelingen i sommers, og nu er der kun 3, hvorfor nogle medarbejdere fra Nuuk periodevis bliver sendt til Tasiilaq – der ønskes en permanentløsning, derfor har man kontaktet landets vikarbureauer med håb om, at det vil lykkes.
 2. Der er ligeledes udfordringer med at finde en faguddannet medarbejder i Paamiut.
 3. Flere medarbejdere i Familiecentret færdiggjorde deres psykoterapeut uddannelse her for nylig, hvilket vi er umådeligt glad for.
 4. Departementet skal planlægge en fremtidig struktur over døgninstitutionsområdet, flere medarbejdere skal være med i forskellige arbejdsgrupper.

Inge Olsvig Brandt, formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

 1. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil undersøge, hvordan kommunen med fordel kan håndtere de borgere, der forlader efterværn, men fortsat har massivt behov for pædagogisk støtte. En mulighed er at oprette målrettede botilbud. For nuværende anbringes den gruppe på Selvstyrets institutioner.

Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole:

 1. Forvaltningen for Børn og Skole har været i Tasiilaq for at lave tilsyn på daginstitutioner og skolen. Misi har desuden været på skolen for at observere undervisningen i specialklasserne og give råd og vejledning til skolen.
 2. Forvaltningen for Børn og Skole har igangsat forskellige initiativer for at tiltrække og fastholde fagpersonale i daginstitutionerne. Der er stort fokus på dette område, og initiativerne vil blive løbende evalueret.
 3. Udvalgsrejsen til Danmark er aflyst grundet corona. Programmet for en ellers spændende tur kan overdrages til et nyt udvalg efter valget.

 4. E-sport er startet godt og den er fuld booket fra åbning til lukning. Det vil sige fra kl. 18.00 til 23.00. Hvert barn har 30 min. Derefter bliver der skiftet ud. Hvert maskine har minimum 10 gæster pr. dag og der er 10 maskiner, hvilket vil sige, at der kan være 100 børn pr dag.

Justus Hansen, formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

 1. Efter 3. forsøg er det lykkes at finde en el-entreprenør til skolemoderniseringen i Paamiut. Dermed kan arbejdet igangsættes – hvilket forventes at ske snarest muligt.
 2. Kontraheringen med den vindende entreprenør på byggemodningen er i gang. Der kom 1 bud fra en lokal entreprenør.