Meddelelser

<p>2A. Meddelelser fra borgmesteren</p>

<p>2B.&nbsp;Meddelelser fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Meddelelser fra borgmesteren

 

 • Den politiske koordinationsgruppe afholdte møde i Ilulissat den 25. januar. På vegne af Kommuneqarfik Sermersooq deltog fungerende borgmester Nivi Olsen, kommunaldirektør, direktør for Forvaltning for Børn og Familie samt fungerende direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Dagsordenens hovedpunkter var udsatte voksne – hjemløse, psykisk syge, personer med handicap samt ældre, børne- og ungeområdet. Forinden mødet var der 1½ dags temaseminar for politikere og embedsfolk omkring hovedpunkterne.
   
 • ”Økonomisk Råds Seminar 2018” blev afholdt den 27. januar. Seminaret fandt sted på Hotel Hans Egede i Nuuk. Årets hovedtemaer var forvaltning af fiskeressourcer og udvikling af kompetencer for at skabe fornyelse og vækst. 1. Viceborgmesteren og samtlige medlemmer i Udvalg for Økonomi og Erhverv var inviteret.
   
 • Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Hans Enoksen og borgmester Asii C. Narup afholder erhvervsseminar om erhvervs- og beskæftigelse i Tasiilaq i dagene 5.-6. marts 2018. Kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Tasiilaq er inviteret til seminaret.
   
 • Den nye lov om den kommunale styrelse kræver at der oprettes et lokaludvalg i Nuuk. Arbejdet herom er igangsat.
   
 • Borgmesteren havde et møde med Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Kristian Kruse, den 13. februar. Der var opfølgning på samarbejdserklæringen mellem borgmesteren og Naalakkersuisoq om udvikling i fiskeriet i Tasiilaq. Der var mundtlig orientering om en række aktive indsatser fra kommunens og selvstyrets side.
   
 • Inatsisartuts Udvalg for Fiskeri og Fangst havde inviteret borgmesteren til orienteringsmøde den 15. februar.  Udvalget for Fiskeri og Fangst ønskede en præsentation om fiskeri og fangst i Østgrønland med fokus på udviklingsmuligheder indenfor fiskeri, samt udfordringer der måttes findes i tilknytning til disse muligheder.
   
 • Borgmesteren havde et møde med PAPP, Paaminuni Aalisartut Piniartullu Peqatigiiffiat, den 13. februar sammen med kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra Paamiut, Henrik Rachlev og Thiiooq Knudsen, vedrørende renoveringen af agnshuset (neqitsersuisarfik).
   
 • Priscilla Josefsen, en af de kvinder der etablerede ”Kittat” i 1982, fyldte 90 år i november 2017. Dette blev fejret af ”Kittat”-s ansatte i Nuutoqaq museum d. 15. februar sammen med Priscillas nærmeste familie og veninder fra alderdomshjemmet.  Borgmesteren var inviteret og deltog på vegne af Kommunalbestyrelsen.
   
 • Inden Nakuusa og Kommuneqarfik Sermersooq i fællesskab iværksatte oplysningskampagnen ”Ullut Tamaasa” var der indkaldt til et åbent Kick Off-møde d. 29. januar for medarbejdere, der til dagligt arbejder med børn. 
   
 • I forbindelse med rejsegilde for det nye alderdomshjem i Paamiut skal borgmesteren og formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked være i Paamiut d. 21.-22. februar. Mens borgmesteren er i Paamiut skal hun blandt andet også besigtige agnshuset (neqitsersuisarfik), holde møde med Fisker- og Fangerforeningen i Paamiut PAPP og ældreforeningen ”Utoqqaat Peqatigiit”.
   
 • Isak Nielsen Kleist tiltræder stillingen som direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, med virkning fra (senest) d. 1. maj 2018. Isak Nielsen Kleist kommer fra en stilling som souschef i Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, under Grønlands Selvstyre og har gennem sit tidligere job haft tæt kontakt til sin nye arbejdsplads.
   
 • I forbindelse med HKH Prins Henrik’s død den 13.februar besluttede borgmesteren at der skal ligges kondolencebøger ud i alle kommunens kommunekontorer og at der skulle flages på halv. Borgmesteren har ligeledes skrevet en personlig kondolence som er sendt til Kongehuset og bragt i kondolencebogen for Nuuk. I Nuuk har vi ligeledes flaget på halv indtil HKH Prins Henriks bisættelse den 20. februar.
   
 • Der blev holdt kick-off møde om Nakuusa’s kampagne om bekæmpelse af seksuel misbrug af børn den 29. januar mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Nakuusa for de socialarbejdere der arbejder med børn.

2B. Meddelelser fra de stående udvalg

Malene Lynge (IA), formand for Udvalg for Anlæg og Miljø

 • Kalaallit Nunaata Radioa (KNR) har lanceret et nyt debatprogram for unge, kaldet ”Kassoq”. I forbindelse med den første udsendelse den 8. februar deltog jeg som formand for Udvalg for Anlæg og Miljø sammen med Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger. Emnet for debatten var boligmangel.

 

 • I løbet af sommeren har jeg modtaget flere klager over aktiviteter ved det gamle bræt i Nuussuaq. Der foregår heftig rusdrikning og til tider slagsmål ved bygningen, som er placeret midt imellem en skole og en daginstitution. Nedrivning af bygningen har været drøftet i 2015, hvor sagen blev sat i bero, da der pågik forhandlinger om brædterne i byen. Jeg mener dog at det er tid til at skride til handling, da bygningen er tilholdssted for druk og ballade – det vil enhver, der bare en sjælden gang imellem går forbi derude, lægge mærke til – hvilket er helt uacceptabelt. Jeg er klar over, at man ikke løser kernen af problemet ved at rive et hus ned, men mit håb er, at problemerne vil flytte sig væk fra vores børns institutioner – så vores børn igen kan lege trygt udenfor. Sagen blev behandlet af Udvalg for Anlæg og Miljø den 22. januar og af Udvalg for Økonomi og Erhverv den 9. februar, hvor indstillingen blev godkendt. Huset vil blive fjernet når sneen forsvinder, til den tid vil der blive sendt en pressemeddelelse ud herom.

 

Uju Petersen (IA), formand for Udvalg for Børn og Familie

 • Socialstyrelsen og Udviklingsrådet har holdt møde og Kommuneqarfik Sermersooq deltog i mødet, der blev hjælp til svært handicappede drøftet.
 • Man arbejder fortsat efter Udviklingsplanen.
 • Forvaltningen deltager i seminar den 20. marts
 • Den nye fagchef starter den 1. marts
 • Udvalget tager på orienteringsrejse i dagene 2. marts-9.marts til Tromsø samt København.

Charlotte Ludvigsen (IA), formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

 • Vi har fået en meddelelse om, at den nye bestyrelse i Kofoeds Skole indkaldes til møde den 21. februar 2018 kl. 17:00

 

 • I henhold til aftale mellem Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse og Kommuneqarfik Sermersooq skal der afholdes seminar for ansatte i sundhedsvæsenet og kommunen den 5. februar 2018, hvor man vil behandle 8 forskellige fokusområder med efterfølgende etablering af samarbejdsgrupper.  Under god ledelse fra vores organisationsmedarbejder deltog i alt 40 personer i seminaret, både fra sundhedsvæsenet og kommunen. Emnerne var herunder revalidering, forebyggelse, misbrugsbehandling, hjælp til syge mv.

 

 • Den konstituerede direktør skal til Tasiilaq den 23. februar hvor der skal laves forsøg på at rekruttere medarbejdere til fiskefabrikker i nordgrønland fra Royal Greenland. Med udgangspunkt i Royal Greenlands forsøg på rekruttering af medarbejdere er vi i gang med at tilrettelægge et kursus i Tasiilaq med INUILI som underviser.

 

 • I forbindelse med hejsningen af det nye alderdomshjem i Paamit skal jeg til Paamiut. Her vil jeg også besøge Majoriaq, Nuilaaq, det nuværende alderdomshjem og holde møde med Utoqqaat Peqatigiiffiat samt holde borgersamtaler.

 

 • Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked har fået en ny direktør. Det er Isak Nielsen Kleist. Isak er souschef for Departement for Arbejdsmarked, Handel og Energi ved Selvstyret, og her har han samarbejdet meget med sin kommende arbejdsplads. Vi glæder os til at samarbejde med ham.

 

Nivi Olsen, formand for Udvalg for Børn og Skole

 

 • I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde, skal udvalget besøge tre forskellige skoler og tre forskellige børnehaver i Nuuk. De første er Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) samt Børnehaven Sisi. Her blev det bl.a. fortalt at der går flere børn fra tilflyttere fra Filippinerne og at dette har bevirket at børnene generelt er blevet bedre til engelsk men at det også givet udfordringer i engelskundervisningen.

 

 • Der er oprette en ny foreningen for forældre til skolesøgende børn, tillykke til den nye foreningen og vi glæder os til at samarbejde med dem. 

 

 • Forvaltningen kan afsløre at der er tiltag i gang for skolesøgende børns trivsel, der vil laves en orientering om det senere.