Meddelelser

<p>2A. Meddelelser fra borgmesteren</p>

<p>2B. Meddelelser fra de st&aring;ende udvalg</p>

2A. Meddelelser fra borgmesteren

 

 1. I år samlede medlemmer i Vestnordisk Hovedstadsfond (VNHF) i Torshavn og som værtsby stod Torshavn kommune for programmet for samlingen der varede 2 dage, d. 27. & 28. juni.  Selve bestyrelsesmødet, blev afholdt d. 27. juni 2018 hvor de 3 venskabsbykommuner uddelte midler på samlet set på 325.000 kr. til 11 forskellige ansøgere.
 2. d. 27.-30. juni var udvalget for Økonomi og Erhverv på udvalgsreje I Torshavn. Udvalget fulgte med i VNHF-programmet (undtagen bestyrelsesmødet) d. 27. & 28. juni. D. 29. juni fortsatte udvalgets program med inspirationsture hvor de besøgte en lokal produktionsvirksomhed som producerer vinduer, et bygdemuseum og byggeriet af det kommende sygehus, som bliver bygget ved brug at et nyere digitalt værkstøj. Det skal oplyses at borgmesteren måtte rejse hjem fra Torshavn tidligere end planlagt, pga. alvorlig sygdom i nærmeste familie.
 3. d. 15. juli blev det nye kunstgræs fodboldbane i Paamiut officielt navngivet ”Arsaattarffik Paataq”.
 4. d. 27. juli havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Erik Jensen, med fokus på udvikling af fiskeriet i Østgrønland.
 5. d. 1. august havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Råstoffer, Arbejdsmarked, Indenrigsanliggender og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq. På mødet var der generel gensidig orientering om arbejdsmarkedsforhold og om kommunerne generelt.
 6. d. 2. august havde borgmesteren møde med Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jeremiassen. Som et led i Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, orienterede Naalakkersuisoq om status og idéen med etablering af Visitorcenter i Nuuk.
 7. d.9. august, var borgmesteren på besøg i Qeqertarsuatsiaat. Borgmesterens havde et møde med bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit (Medlem fra Kapisillit deltog via telefon). Derudover var borgmesteren på besigtigelse af kommunens byggerier og institutioner, som er følgende: det nye kommunekontor; Idrætsalen/skolen; Garage; Amitsialak (systuen) og Ujaqqerivik (stensliberiet), ligesom BM var på besøg på ældrekollektivet.
 8. I forbindelse med indvielsen af det nye alderdomshjem i Paamiut, skulle Udvalg for Økonomi og Erhverv være i Paamiut i medio/ultimo november. Da ibrugtagningen af alderdomshjemmet er blevet udskudt til starten af 2019, er udvalgets rejse til Paamiut ligeledes udskudt indtil sekretariatet ved nærmere om datoer.
 9. d. 15. august var udvalget for Økonomi og erhverv på udvalgsrejse i Tasiilaq.  Udover udvalgets eget program i Tasiilaq, deltog de i Turisme- og erhvervsseminar i dagene d.16.-17. august i Tasiilaq, som var arrangeret af Naalakkersuisoq for Erhverv, Aqqaluk Jeremiassens i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq. Naalakkersuisoq planlægger at gentage seminaret i forskellige bosteder i landet, og det næste seminar i Kommuneqarfik Sermersooq vil blive afholdt i Nuuk d. 24. september, dog vil seminaret kun omhandle Turisme i denne omgang.  2018 Udvalget var i Tasiilaq indtil d. 18. august. 
 10. Ungdomskommunalbestyrelsen afholdes i perioden d. 26. til 28. september i kommunalbestyrelsessalen, hvor repræsentanter fra folkeskolerne i kommunen kommer til Nuuk. Kommunalbestyrelsen vil blive inviteret til begivenheden og resultaterne fra mødet vil også blive overdraget til kommunalbestyrelsen efterfølgende. Praktiske oplysninger tilsendes kommunalbestyrelsesmedlemmer når tiden nærmer sig.
 11. Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsens har inviteret Borgmester Asii Chemnitz Narup til infrastrukturseminar i første omgang i Nuuk. Datoerne er ikke fastsat endnu, men planen er at seminaret holdes medio september. 
 12. D. 10. august 2018 var borgmester Asii Chemnitz Narup i Ilulissat for at holde møde med borgmester i Avannaata Kommunea, Palle Jeremiassen. Borgmestrene drøftede blandt andet lufthavnspakken og behovet for etablering af en ny kommunernes fælles platform, hvor landets samtlige kommuner er repræsenteret.
 13. Det politiske koordinationsgruppemøde bliver afholdt d. 25. september i Nuuk. 

Malene Lynge (IA) formand for Udvalg for Anlæg og Miljø:

1. Broen i Nuuk påregnes at blive sejlet ind og løftet på plads den 10. september 2018. 

Monteringen forventes at tage 24 timer, og i disse 24 timer er det ikke muligt at benytte sejlrenden. Forvaltningen orienterer offentligheden nærmere herom.

2. Afsnit B i byggeriet på Tuujuk i Nuuk er ved at være færdig. Forventeligt vil 42 lejere kunne flytte ind i nye lejligheder den 1. oktober 2018.

3. Der er kommet kunstgræs på fodboldbanen i Tasiilaq – til stor glæde – for alle.

4. Alderdomshjemmet i Paamiut er lettere forsinket. Indtil nu, ser det ud til at byggeriet er færdigt i januar 2019 med forventet ibrugtagning for beboere i marts eller april 2019.

5. Jeg forventer, at det arbejde der er i gangsat under mit formandsskab, vil føres videre. Jeg har således udfærdiget en overlevering over samme til den kommende udvalgsformand samt til direktøren.

Uju Peteren (IA) formand for Udvalg for Børn og Familie:

1. Efter sommerferien er der holdt 2 møder i Udvalg for Børn og Familie, som har været lukkede møder

2. Der arbejdes fortsat på højt tryk for at forme og implementere procedurer og retningslinjer i forvaltningen.

Charlotte Ludvigsen (IA) formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

–  Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked har været på udvalgsrejse til København og Aalborg, og har under rejsen koncentreret sig om revalidering af handicappede og førtidspensionister: udvalget har også mødt udsatte grupper af grønlændere. Udvalget har også fået oplæg om velfærdsteknologi og besøgt Grenness Minde, som kommunen har opstartende samarbejde med.

Nivi Olsen (D), formand for Udvalg for Børn og Skole:

1. Som bekendt er der problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til børneinstitutionerne. Heriblandt pædagoger. man arbejder fortsat på at løse denne problemstilling og forvaltningen er blandt andet blevet kontaktet af pensionerede pædagoger der gerne vil være med til at løfte opgaven.

2. Udvalget har været på udvalgsrejse i Århus og har primært hentet inspiration i folkeskolen i Århus, som hhar en pædagogik med at være en aktiv skole.