Meddelelser

         

Fra formanden:

Formanden orienterer om sin tale til psykiatridagen i Tasiilaq og om sin kommende deltagelse til en paneldebat om samme emne. 

Fra forvaltningen: 

Ældreområdet

Kurser i personlig udvikling

Alle ledere og medarbejdere i hjemmehjælpen og på plejehjemmene i Nuuk skal på kursus i personlig udvikling inden for det næste år. Medarbejderne har efterfølgende mulighed for individuel supervision.

Formålet med kurset og supervision er, at både ledere og medarbejdere får mere selvindsigt, højere selvværd og dermed også tager mere ansvar for deres arbejde. Den personlige udvikling skal desuden være til gavn for den enkelte i det private og i familielivet. Ældreområdet ønsker herved at effektivisere hver enkel medarbejders ressourcer, så medarbejderne i fællesskab kan løfte området og føle ejerskab på deres arbejde.

Arbejdsmarkedsområdet

Vejlederseminar i Majoriaq

Majoriaq afholder vejlederseminar d. 1-2. juni om ”den gode overgang”, hvor formålet er at udarbejde en ”overgangsstrategi” for de unges overgang fra folkeskolen til uddannelse. Dette har til formål at bekæmpe ungdomsledighed, da op til 33% af en årgang ikke kommer direkte videre på efterskole eller uddannelse.

Til seminaret deltager vejledere fra alle Majoriaq centre og skoler i Kommuneqarfik Sermersooq, samt uddannelsesinstitutioner i Nuuk.

Handicap og Socialpsykiatri

Ledelsesinternat

På Handicap og Socialpsykiatri er der for nyligt afholdt et ledelsesinternat, hvor der er blevet arbejdet med ledelsesvisionerne for de forskellige bosteder. Ledelsesinternatet tog udgangspunkt i afdelingens tre opmærksomhedspunkter: Faglighed, forskellighed og fællesskab. På den måde understøttede ledelsesinternatet udviklingen af ledelsens faglighed, og styrkede hvordan lederne kan supplere hinanden gennem deres forskellighed.

I fællesskab arbejdede de med, hvordan man kan omsætte visionerne til konkret adfærd.

Fagchefen på tjenesterejse i Tasiilaq

Fagchefen, Mathias Knude Brusgaard, har været på tjenesterejse i Tasiilaq, hvor han besøgte bostederne og støttepersonerne i byen. Formålet med besøget var at komme tættere på ledelsen af området og at lære bostederne og deres vilkår bedre at kende.