Meddelelser

2a. Meddelelser fra borgmesteren
2b. Medelelser fra de stående udvalg.

2.a

 1. D. 3. oktober var borgmesteren indkaldt til IBA-koordineringsmøde om Rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat.
 2. D. 12. oktober havde lokaludvalget i Nuuk et konstituerende møde. Borgmesteren bød dem velkommen og ønskede dem god arbejdslyst. Poul Petersen blev valgt som formand for lokaludvalget. D. 23. oktober blev der afholdt workshop for lokaludvalget så de kunne komme godt i gang med deres arbejde og d.30. oktober havde de deres første ordinære møde. Lokaludvalgenes mødedagsordner og referater kommer til at være tilgængelige på kommunens hjemmeside.
 3. D. 18. oktober i Reykjavik underskrev Kommuneqarfik Sermersooq og Tromsø Kommune en aftale om venskabsbyssamarbejde. Aftalen blev underskrevet af Asii Chemnitz Narup og Tromsøs Kristin Røymo, mens de var i Reykjavik i forbindelse med deres deltagelse i Arctic Circle Assembly 2018.
  Venskabsbyaftalen forpligter de to kommuner til at skulle arbejde sammen på en række områder, blandt andet miljø, uddannelse og byudvikling. Det næste skridt bliver, at de to kommuner laver mere detaljerede planer for samarbejdet. En delegation fra Tromsø kommer til Nuuk i foråret for at drøfte og igangsætte disse planer.
 4. Borgmesteren deltog i Arctic Circle Assembly 2018, som blev afviklet i dagene d. 19.-21. oktober i Reykjavik. I år stod Kommuneqarfik Sermersooq for tre arrangementer, som var én del af Arctic Circle Assembly’s program. Uden for Harpa, havde Sermersooq udstillet to mindre isfjelde under titlen ”Iceberg!” Udstillingen vakte stor interesse hos både konferencedeltagere og for de forbipasserende. Om lørdagen blev mulighederne og udfordringerne ved øget urbanisering i Arktis drøftet, på en session arrangeret af Kommuneqarfik Sermersooq.  Borgmester Asii Chemnitz Narup sad i panel sammen med borgmestrene fra Tórshavn, Iqaluit og Tromsø og en Ph.d. studerende. Alle var enige om, at urbaniseringen i Arktis giver mange muligheder, men også stiller store krav til de byer der vokser. Lokalet var fyldt med interesserede under sessionen, hvor der var omkring 100 tilhørere. Om aftenen inviterede Kommuneqarfik Sermersooq deltagerne ved Arctic Circle Assembly i Reykjavik til reception med canapeer fra Royal Greenland og underholdning med trommedans, maskedans og musik. Der var cirka 400 fremmødte til kulturaftenen.
 5. D. 20. oktober 2018, var borgmesteren inviteret af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og udenrigs anliggender, Ane Lone Bagger samt den nye repræsentationschef for Grønlands Selvstyres Repræsentation i Reykjavik, Jacob Isbosethsen, til åbningen af Grønlands repræsentation i Reykjavik.
 6. D. 21. oktober 2018 i Reykjavik, havde borgmesteren et netværksmøde med Aalborg kommune og deres samarbejdspartnere.
 7. D. 23. oktober havde Rådet til Kulturfremme et møde hvor de behandlede ansøgningerne til Sermeq puljen. 978.750kr blev tildelt til 12 ansøgere – der er stadig tre ansøgninger, der afventer endelig beslutning.
 8. D. 2. november deltog borgmesteren til NSIP’s 65 års jubilæums kaffemik i forsamlingshuset..
 9. D. 3. & 4. november afholdte Grønlands Idrætsforbund, i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq, et idrætsseminar i Nuuk. Seminaret havde fokus på: Fremtidens idrætsfaciliteter i Kommuneqarfik Sermersooq! Der var over 60 deltagere på seminaret. Afdelingen Sundhed og Fritid, med fagchefen i spidsen, skal være dem der tager det næste skridt mht. at følge op på seminaret. Formen, tidspunktet osv. vil blive meldt ud senere af afdelingen.
 10. I dagene d. 5.-8. november i Nuuk, blev der afholdt Konference for de grønlandske aktører indenfor turisme. Konferencen kaldes ”Towards More Tourism” (TMT), og var arrangeret af Visit Greenland i samarbejde med Air Greenland, Grønlands Rejsebureau og Greenland Business.
 11. D. 11. november 2018 i Århus, blev der afholdt jobmesse for de grønlandske studerende i Danmark. Jobmessen er arrangeret af Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender. Ligesom sidste år, deltog Borgmesteren og Kommunaldirektøren, og holdte oplæg om blandt andet hovedstadsstrategien og kommunens spændende aktiviteter. Formålet var, at gøre Kommuneqarfik Sermersooq attraktivt som arbejdsplads og som et sted at vende hjem til. Der var godt fremøde af studerende til oplægget.
 12. D. 12. november, holdte borgmester et møde med generalsekretæren for UNICEF, Steen Andersen, med henblik på at få status på UNICEFs arbejde for at give børn og unge i Østgrønland bedre livsvilkår. Det drejer sig om et projekt som skal igangsættes i løbet af 2019.  Gentofte Kommune er i gang med at indsamle penge til UNICEFs arbejde for disse børn og unge. Steen Andersen, UNICEF
 13. D. 14. november om aftenen var der borgermøde i Qeqertarsuatsiaat. Borgermødet var arrangeret af bygdebestyrelsen i samarbejde med bygdekoordinator (konsulent for bygder) i politisk sekretariat. Bygdekoordinatoren deltog via facetime som fungerede rigtigt godt, og hun orienterede om igangværende og kommende opgaver og projekter der vedrører bygderne. Der var godt fremmøde til borgermødet og bygdebestyrelsesformanden har vurderet borgermødet som vellykket og konstruktivt borgermøde.  
 14. I perioden d. 3.-5. december skal borgmesteren være i København. d.4. december holder borgmesteren møde med borgmesteren i Gentofte Kommune, med henblik på at følge op på Gentofte kommunens projekt for de østgrønlandske børn og unge, i samarbejde med UNICEF. Mødet vil foregå i Gentofte. Den 5. december skal der være ”Greenland Conference 2018” i Købehavn, med fokus på investering, infrastruktur og råstoffer.  Konferencen er arrangeret af Dansk industri med oplægsholdere både fra Danmark og Grønland. Borgmesteren deltager som oplægsholder.
 15. D. 18. december er borgmesteren inviteret til et netværksmøde med det Grønlandske fondsnetværk i Danmark. Netværksmødet vil foregå i København.

2.b

Uju Petersen, formand for Udvalg for Børn og Familie:

Kommissorium og Politiet: Der er underskrevet et kommissorium med politiet i forhold til vold i hjem med børn, i byerne Tasiilaq, Paamiut og Nuuk.

Tasiilaq: Et kommissorium vedr. Tasiilaq er blevet underskrevet og forskellige tiltag er sat i gang.

Efterværn / Saqqarlernut: Forskellige korrektioner i forhold til struktur pågår og det står snart klar.

Udvalget: Har været på en vellykket studietur i Tasiilaq

Personalemæssigt: Enkelte stillinger i Nuuk er fortsat ubesat, der er nu 2 plejefamiliekonsulenter i Tasiilaq og pr. 1 dec bliver de tre vi søger stadig efter rejsende socialrådgivere.

Der er endnu ingen team leder i Paamiut, den vil blive genopslået

Charlotte Ludvigsen, formand for Velfærd og Arbejdsmarked:

Forud for sidste ordinære møde havde Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked temadag med oplæg fra Frelsens Hær, Kofoeds Skole og Ilisimatusarfik vedr. Hjemløshed, som var meget givtigt. Der blev enighed om, at et lignende arrangement må stables på benene senere på Kofoeds Skole, hovr der skal være borgerinddragelse.

Efter tjenesterejse i Danmarker vi i udvalget blevet enige om, at der bør oprettes et samarbejdsudvalg mellem kommunerne og Selvstyret om at reducere befolkningens udvandring til Danmark.

Jeg var inviteret med til et seminar den 11. november, arrangeret af Tilioq.  Ved seminaret blev det drøftet, hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med udmøntningen af aftalen vedr. Grønland og på hvilke punkter, de Handicappedes rettigheder kan styrkes. Seminaret kan siges at være en succes. Ved samme lejlighed besøgte jeg Pissassarfik og Tilioq og fik en masse indtryk.

I forrige måned holdt vores udvalg et vellykket og givtigt møde med Ældrerådet og ligeledes er det planen at mødes med Handicaprådet i nær fremtid.

Henrik Rachlev, formand for Børn og Skole:

De væsentlige forhold fra sidste udvalgsmødet er kollegierne som blev færddiggjort inden årets udgang som planlagt.

Godt samarbejde ifht. Forvaltningen og kommunikationen generelt.

Misi har været kommunen rundt (Tasiilaq, Pamiut og Ittoqqortoormiit), vi afventer afrapportering herpå.

Der har været efterårsferie, og en glædelig nyhed er at der er blevet gennemført sportsarrangement "Torrak".

Idrætsseminar hvor jeg deltog og de dage var givtige ifht. idræt i kommunen og hvordan den skal se ud i fremtiden.  

Demonstranter fra børnehavnerne som viste deres utilfredshed igår. 

En anden demonstration mod selvmord har fundet sted, i hele kommunen, hvor jeg var med i Pamiut afdelingens.

Justus Hansen, formand for Anlæg og Miljø:

Intet.